ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ - GR1 - ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Α1) Πόσους Πελάτες έχετε στις Βάσεις Δεδομένων σας & στα CRM σας.

Α2) Πόσους Πελάτες κερδίζετε ανά Μήνα

Α3)  Ποιός ο Μέσος Τζίρος/Πελάτη

Α4)  Πόσα Προϊόντα ή Υπηρεσίες διαθέτεις

Α4.1)  Ποιά τα TOP 3 Προϊόντα σου ή& οι TOP 3 Υπηρεσίες σου

Α5)  Μέσο Κόστος Προϊόντων/Υπηρεσιών (Τιμή Πελάτη)

Α6)  Μέσο Περιθώριο Κέρδους

 1. B1)  Διαφημίσεις/Μήνα &/ΕΤΟΣ (Κόστος Αγοράς Χρωνοχώρου)

  B1.1)  Αναλύσεις ΚΟΣΤΟΥΣ για τα 3 σημαντικότερα ΜΕΣΑ

  B2)  Συνολικά Έξοδα Τμήματος Marketing / Μήνα & ανά Έτος.

  B2.1)  Αναλύσεις ΚΟΣΤΟΥΣ για τα 3 σημαντικότερα (Διαφημίσεις – Δημόσιες Σχέσεις – Πωλήσεις ή άλλο Εκθέσεις κλπ)

  B3)  Αριθμός Πωλητών

  B4)  Μέσος Τζίρος / Πωλητή

 1. Γ1)  Αναλυτική Περιγραφή 1) Ποιες Εργασίες είναι Ρουτίνας (Επαναλαμβανόμενες) σε σάς ή Προσωπικό σας

  Γ2)  Περιγράψτε α) τις διαδικασίες που ακολουθείται στην Πώληση Step by Step καί β) πόσο χρόνο χρειάζεται για κάθε κίνηση

  Γ3)  Περιγράψτε το ίδιο, Περιγράψτε τις διαδικασίες που ακολουθείται στις Υπηρεσίες σας/Services και πόσο χρόνο χρειάζεται

  Γ4)  Περιγράψτε οποιαδήποτε άλλη Ενέργεια νομίζετε που θα θέλατε αναλυτικά και τον Χρόνο που χρειάζεται σε κάθε Βήμα

Δ1)  Μέγιστο Ποσό που μπορείς να διαθέσεις για Αυτοματοποίηση / ανά Μήνα και / ΕΤΟΣ

Δ2)  Μέγιστο Ποσό που μπορείς να διαθέσεις για άλλες Επενδύσεις / ανά Μήνα και / ΕΤΟΣ

Ε1)  Ιστορικό Εταιρείας, πότε ιδρύθηκε

Ε2)  Ποιό το Όραμά σου

Ε3)  Ποιοί οι 3 σημαντικότεροι Στόχοι σου

Ε4)  Ποιά τα 3 σημαντικότερα Προβλήματα & τοι 3 σημαντικότερες Ανάγκες σου

Ε5)  Οι 3 σημαντικότεροι Ανταγωνιστές σου (Εγχώριοι και Διεθνείς)

Ε6)  Ποιό το USP σου (Μοναδικό σου Πλεονέκτημα)

Ζ1)  Landingpages

Ζ2)  Banners

Ζ3)  Fotos & Videos

Ζ4)  Text & Emails (Διαφημιστικά)

Ζ5)  Ebooks & Freebies

Ζ6)  Social Media Accounts (FB, Insta ….)

Ζ7)  Εφαρμογές για Επικοινωνία με Πελάτες ή Συνεργάτες ( Zoom, Skype etc.)

Ζ8)  Εφαρμογές για Επικοινωνία μέσω Ιστοσελίδων Chatrooms

Ζ9)  Νομική Κάλυψη Συλλογής Στοιχείων DSGVO

Η1)  Γράψτε μας τι CRM έχετε, τι Software (και τις Ονομασίες των ) και αν διαθετουν δυνατότητα για συνδέσεις API, (από αυτά που θα θέλατε να αυτοματοποιήσουμε)

Θ1)  Οτιδήποτε θεωρείς χρήσιμο να γνωρίζω για την Εταιρεία σου.,  Ιστοσελίδες σου, το μεγαλύτερο σου Πρόβλημα κ.α.

Παρακαλώ στείλτε τις Απαντήσεις σε Αρχείο μέσω Email στο info@skenteridis.de ή abraam.skenteridis@gmail.com

Pricing Table

Robotics Marketing

Ρωτήστε & Επικοινωνήστε – Με τον Συνεργάτη μας