Όροι Χρήσης ( βαση Λογ.)

 
 
 1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

Η ιστοσελίδα  «https://robotics-marketing.com/» (στο εξής «η Ιστοσελίδα») ανήκει και εξυπηρετεί την εταιρεία με την επωνυμία «ΑΒΡΑΑΜ ΣΚΕΝΤΕΡΙΔΗΣ» που εδρεύει στην Θεσσαλονίκη (Λ. Στρατού 83), με ΑΦΜ 045491676, και Email info@robotics-marketing.com ή καλύτερα admin@robotics-marketing.com . Η χρήση της διέπεται από τους όρους και προϋποθέσεις που παρατίθενται στο παρόν και στις αναπόσπαστες με αυτό Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Πολιτική για Cookies, που οι επισκέπτες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά.

Οπωσδήποτε, η παραμονή του επισκέπτη/χρήστη στην Ιστοσελίδα, καθώς και η αξιοποίηση οποιασδήποτε πληροφορίας παρέχεται μέσα από αυτήν συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων, τους οποίους ο επισκέπτης/χρήστης καλείται να διαβάζει προσεκτικά εκ των προτέρων.

Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με τους Όρους Χρήσης, καθώς και τις αναπόσπαστες με αυτούς Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Πολιτική Απορρήτου) και Πολιτική Cookies, παρακαλούμε μην χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα. Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε τους Όρους Χρήσης χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οποιαδήποτε αλλαγή στους παρόντες Όρους Χρήσης τίθεται σε ισχύ μετά την ανάρτηση των αναθεωρημένων Όρων στην Ιστοσελίδα μας. Η χρήση του δικτυακού τόπου μετά από τυχόν αλλαγές σημαίνει και την αποδοχή των αναθεωρημένων Όρων.

 1. ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ

Η Ιστοσελίδα δεν απευθύνεται για χρήση από άτομα κάτω των 18 ετών, τα οποία απαγορεύεται να επισκέπτονται την Ιστοσελίδα. Αν ανήλικοι αυτοβούλως επισκεφθούν την Ιστοσελίδα ή/και κάνουν οποιαδήποτε χρήση που μπορεί να θεωρηθεί επιβλαβής για αυτούς, η «https://robotics-marketing.com/» κ ο «ΑΒΡΑΑΜ ΣΚΕΝΤΕΡΙΔΗΣ» ουδεμία ευθύνη φέρει.

 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Όλο το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας που – ενδεικτικά και μόνον – περιλαμβάνει εμπορικά σήματα, κείμενα, γραφικά, εικόνες, φωτογραφίες σχέδια, video, κλπ. αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Ιστοσελίδας – εκτός των περιπτώσεων που αφορούν πνευματικά δικαιώματα τρίτων – και προστατεύεται από το ισχύον εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο.

Η Ιστοσελίδα διατηρεί όλα τα πνευματικά δικαιώματα αναφορικά με το περιεχόμενο και τα αντίγραφα που δημιουργούνται βάσει αυτού.

Το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας διατίθεται στους επισκέπτες/χρήστες αυτής για προσωπική χρήση. Το περιεχόμενο υπόκειται σε αλλαγές χωρίς σχετική ειδοποίηση κατά την κρίση της Ιστοσελίδας κ του ΑΒΡΑΑΜ ΣΚΕΝΤΕΡΙΔΗ.

Δεν επιτρέπεται η αντιγραφή, αναπαραγωγή, τροποποίηση, η καθ’ οιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευση, η χρησιμοποίηση για τη δημιουργία παράγωγων εργασιών, η φόρτωση, μετάδοση ή διανομή των στοιχείων που συνιστούν πνευματική ιδιοκτησία της Ιστοσελίδας, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Ιστοσελίδας ή του τρίτου, κατά περίπτωση.

Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που τυχόν αναφέρονται στην παρούσα Ιστοσελίδα και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς αυτοί φέρουν και τη σχετική ευθύνη.

Για οποιαδήποτε σχετική ερώτηση καθώς και για αιτήσεις έγκρισης αναπαραγωγής περιεχομένου, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ηλεκτρονική διεύθυνση που αναφέρεται στην Ιστοσελίδα.

 1. ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΜΕ LINKS ΚΑΙ BANNERS

Η Ιστοσελίδα είναι πιθανόν να παραπέμπει μέσω κατάλληλων συνδέσμων (links) ή banners σε άλλες ιστοσελίδες, για διευκόλυνση των χρηστών/επισκεπτών. Η χρήση των ιστοσελίδων αυτών θα γίνεται με αποκλειστική ευθύνη των επισκεπτών/χρηστών, δεδομένου ότι οι αντίστοιχες ιστοσελίδες υπόκεινται στους δικούς τους όρους χρήσης, για τους οποίους ουδεμία ευθύνη φέρει η Ιστοσελίδα.. Την πλήρη ευθύνη για τις ιστοσελίδες αυτές φέρουν οι πάροχοί τους, οι δε επισκέπτες/χρήστες υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τους όρους χρήσης των ιστοσελίδων αυτών και να απευθύνονται απευθείας στους παρόχους αυτών για οτιδήποτε προκύψει από την επίσκεψη ή/και χρήση αυτών.

Ως εκ τούτου η Ιστοσελίδα ουδεμία ευθύνη φέρει για σφάλματα ή κακή λειτουργία των ιστοσελίδων των τρίτων, καθώς και για οποιαδήποτε ζημιά των επισκεπτών/χρηστών από την πρόσβαση και χρήση των παρεχόμενων μέσω αυτών πληροφοριών, υπηρεσιών και προϊόντων. Επιπλέον, η Ιστοσελίδα δεν φέρει, έναντι των χρηστών, ευθύνη για τυχόν διαρροή των προσωπικών τους δεδομένων λόγω χρήσης εκ μέρους τους, μέσα από την παρούσα Ιστοσελίδα, προϊόντων και υπηρεσιών τρίτων.

 1. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ (NEWSLETTER)

Η Ιστοσελίδα, στο πλαίσιο των υπηρεσιών που παρέχει, μπορεί να δίνει στον χρήστη/επισκέπτη τη δυνατότητα, εφόσον ο ίδιος το επιθυμεί, να λαμβάνει ενημερωτικά μηνύματα (newsletter) της Ιστοσελίδας στο ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο υποβάλλοντας τα στοιχεία της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ή/και το ονοματεπώνυμό του στο αντίστοιχο πεδίο ή και άλλα στοιχεία της Φόρμας που συμπληρώνει η αποστέλλει.

Εφόσον ο χρήστης/επισκέπτης δεν επιθυμεί πλέον τη λήψη των ενημερωτικών μηνυμάτων, του δίνεται η δυνατότητα να δηλώσει την επιθυμία του για παύση της αποστολής τους μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος που θα αποστείλει στην ηλεκτρονική διεύθυνση και Email info@robotics-marketing.com ή καλύτερα admin@robotics-marketing.com . .

 1. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ – ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

Η Ιστοσελίδα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε το σύνολο του περιεχομένου και οι πληροφορίες που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα να χαρακτηρίζονται από ακρίβεια, σαφήνεια, ορθότητα και πληρότητα. Το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας διατίθεται «ως έχει» και δεν παρέχει καμία εγγύηση, ρητή ή μη, σχετικά με την αρτιότητα, ορθότητα, μη παραβίαση ή καταλληλότητα του περιεχομένου αυτού για οποιαδήποτε χρήση, εφαρμογή ή σκοπό.

Σε κάθε περίπτωση, ακόμα και σε περίπτωση αμέλειας, η Ιστοσελίδα, ο ΑΒΡΑΑΜ ΣΚΕΝΤΕΡΙΔΗΣ, οι εργαζόμενοι, τα στελέχη και οι συνεργάτες αυτής:

 • Δεν ευθύνονται για οποιασδήποτε μορφής ζημία τυχόν υποστεί ο επισκέπτης/ χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων της Ιστοσελίδας, στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των παρόντων Όρων.
 • Δεν ευθύνονται για οποιασδήποτε μορφής ζημία, σχετικά με τη λειτουργία ή μη της Ιστοσελίδας, τη διαθεσιμότητα, την παροχή ή ανεπάρκεια παροχής υπηρεσιών ή πληροφοριών, καθώς και την πρόσβαση ή τη μη ικανότητα πρόσβασης στις υπηρεσίες ή τη χρήση αυτών.
 • Δεν ευθύνονται για οποιασδήποτε μορφής ζημία από αιτία που έχει σχέση με την επάρκεια, σαφήνεια, ακρίβεια ή/και ορθότητα των πληροφοριών που διατίθενται από την Ιστοσελίδα ή/και με πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτής.

Επιπλέον:

 • Η Ιστοσελίδα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη σωστή λειτουργία της Ιστοσελίδας, σε καμία όμως περίπτωση δεν εγγυάται ότι οι λειτουργίες και οι υπηρεσίες της Ιστοσελίδας ή των servers θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα.
 • Περαιτέρω, καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για διόρθωση τυχόν λαθών, χωρίς όμως η Ιστοσελίδα να εγγυάται την επανόρθωσή τους.
 • Επίσης, η Ιστοσελίδα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε η Ιστοσελίδα να είναι ελεύθερη από ιούς, ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο με βλαπτικές δυνατότητες για το λειτουργικό σύστημα του προσωπικού υπολογιστή του επισκέπτη/χρήστη, σε καμία όμως περίπτωση δεν εγγυάται – και συνεπώς ουδεμία ευθύνη φέρει – ότι η Ιστοσελίδα ή/και κάθε σχετιζόμενος με αυτήν διαδικτυακός τόπος ή/και οι διακομιστές και εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων τίθεται κάθε σχετική υπηρεσία στη διάθεση του χρήστη/επισκέπτη δεν περιέχουν «ιούς» ή άλλο κακόβουλο λογισμικό.

Έργα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων που τυχόν έχουν αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα έχουν τεθεί αποκλειστικά για λόγους ενημέρωσης των επισκεπτών/χρηστών, της Ιστοσελίδας τηρούσας τις διατάξεις προστασίας των πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων. Η τυχόν ανάρτηση έργου, του οποίου ο δημιουργός ή ο δικαιούχος των πνευματικών δικαιωμάτων δεν επιθυμεί την ανάρτηση, θα αφαιρείται εντός ευλόγου χρόνου, κατόπιν γραπτού αιτήματος, στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Ιστοσελίδας.

 1. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

Οτιδήποτε παρέχεται στους χρήστες/επισκέπτες μέσω της Ιστοσελίδας δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση, άμεσα ή έμμεσα, παρότρυνση, συμβουλή ή προτροπή για πράξη ή/και παράλειψη, αλλά εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των χρηστών/επισκεπτών να αξιολογήσουν ό,τι τους παρέχεται και να ενεργήσουν βασιζόμενοι στην προσωπική τους βούληση, αποκλειομένης οποιασδήποτε ευθύνης της Ιστοσελίδας.

 

 1. ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ/ΧΡΗΣΤΩΝ

Ο επισκέπτης/χρήστης της Ιστοσελίδας οφείλει αφενός μεν να συμμορφώνεται με τους κανόνες και τις διατάξεις του ελληνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες, αφετέρου δε να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας. Επίσης, οφείλει να συμπεριφέρεται κόσμια, ευγενικά και διακριτικά κατά την διάρκεια επίσκεψης και χρήσης της Ιστοσελίδας, ενώ απαγορεύεται ρητά η υιοθέτηση πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού ή άλλων που αντίκεινται στον Κώδικα Συμπεριφοράς Χρηστών INTERNET (NETIQUETTE). Οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στην Ιστοσελίδα, απορρέουσα από την κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών από τον χρήστη/επισκέπτη, ανάγεται στη σφαίρα της αποκλειστικής του ευθύνης.

Ρητά συνομολογείται, διά των παρόντων Όρων, ότι σε περίπτωση που ασκηθεί κατά της Ιστοσελίδας οποιαδήποτε διοικητική ή δικαστική αξίωση, απορρέουσα από οποιασδήποτε μορφής παράβαση προερχόμενη από επισκέπτη/χρήστη, αναλαμβάνει εκείνος την υποχρέωση: α) να παρέμβει, κατά τον δικονομικώς προβλεπόμενο τρόπο, στη σχετική διαδικασία και β) να αποζημιώσει την Ιστοσελίδα, στην περίπτωση που υποχρεωθεί σε καταβολή αποζημίωσης ή οποιασδήποτε άλλης δαπάνης.

 1. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Οι Όροι Χρήσης της Ιστοσελίδας, όπως εκάστοτε ισχύουν, διέπονται από το εθνικό, ευρωπαϊκό δίκαιο και διεθνές δίκαιο και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών, καθώς και του οικονομικού και κοινωνικού σκοπού του δικαιώματος. Εάν τυχόν διαπιστωθεί ότι κάποια από τις διατάξεις του παρόντος είναι αντίθετη προς το προαναφερόμενο θεσμικό πλαίσιο ή/και θεωρηθεί άκυρη ή/και σε κάθε περίπτωση ως μη εφαρμοστέα, δεν θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων του παρόντος.

Με το παρόν συμφωνείται ρητά ότι οι διαφορές που τυχόν προκύπτουν από την εφαρμογή των παρόντων Όρων, της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Πολιτικής Απορρήτου), καθώς και της Πολιτικής Cookies, οι οποίες αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο σύνολο με αυτούς, καθώς και την εν γένει χρήση της Ιστοσελίδας  από τον επισκέπτη/χρήστη αυτής, εφόσον δεν επιλυθούν φιλικά, διέπονται και ερμηνεύονται από το ελληνικό δίκαιο και υπάγονται στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης.

 1. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με τον ΑΒΡΑΑΜ ΣΚΕΝΤΕΡΙΔΗ που διαχειρίζεται την Ιστοσελίδα, παρακαλούμε αποστείλατε ηλεκτρονικό μήνυμα στο και Email info@robotics-marketing.com ή καλύτερα admin@robotics-marketing.com .

Επίσης αν έχετε διαπιστώσει οποιοδήποτε πρόβλημα στο περιεχόμενο της Ιστοσελίδας που άπτεται νομικών ή ηθικών θεμάτων, ειδικότερα όσον αφορά στην αναπαραγωγή του και τη χρήση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, παρακαλείσθε να μας ειδοποιήσετε άμεσα.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ