Πολιτική Απορρήτου

 

 

1.- ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η ιστοσελίδα «https://robotics-marketing.com/» (στο εξής «η Ιστοσελίδα») ανήκει και εξυπηρετεί την εταιρεία με την επωνυμία «ΑΒΡΑΑΜ ΣΚΕΝΤΕΡΙΔΗΣ» που εδρεύει στην Θεσσαλονίκη (Λ. Στρατού 83), με ΑΦΜ 045491676, και Email info@robotics-marketing.com ή καλύτερα admin@robotics-marketing.com .

Η Ιστοσελίδα αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά την προστασία του ιδιωτικού σας απορρήτου και έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να διαφυλάξει την ασφάλεια και την τήρηση της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών που αφορούν τους επισκέπτες/χρήστες της Ιστοσελίδας, σύμφωνα με τους όρους της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας και ειδικότερα:

Α) του Νόμου 2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,

Β) του Ν. 3471/2006 για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών

Γ) της Οδηγίας 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, όπως έχει τροποποιηθεί με την Οδηγία 2009/136

Δ) του Κανονισμού ΕΕ 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων από την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων.

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Πολιτική Απορρήτου), από κοινού με τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Cookies, καθώς και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο τυχόν αναφέρεται σε αυτή, καθορίζει τη βάση επί της οποίας θα υποβάλλουμε σε επεξεργασία τις προσωπικές πληροφορίες που μας παρέχετε ή τις οποίες συλλέγουμε από εσάς κατά την πλοήγηση και χρήση της ιστοσελίδας https://robotics-marketing.com

Η χρήση της Iστοσελίδας μας συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή, συγκατάθεση, συναίνεση, έγκριση και συμφωνία εκ μέρους του επισκέπτη/χρήστη με τους ‘Oρους Χρήσης, την παρούσα Πολιτική, καθώς και την Πολιτική Cookies .

Παρακαλείσθε να διαβάσετε προσεκτικά την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Πολιτική Απορρήτου), προκειμένου να ενημερωθείτε σχετικά με τις πληροφορίες που συλλέγονται από εσάς όταν επισκέπτεστε τον Iστότοπό μας, πώς αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ενδεχομένως να κοινοποιηθούν, πώς προστατεύονται οι πληροφορίες αυτές και ποια είναι τα δικαιώματά σας. Σας ενημερώνουμε ότι έχετε δικαίωμα να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή τη συγκατάθεσή σας στη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν, χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της μέχρι τότε επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων από την Ιστοσελίδα. Εάν επιθυμείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στη διεύθυνση Email info@robotics-marketing.com ή καλύτερα admin@robotics-marketing.com .

Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με τους Όρους Χρήσης, την παρούσα Πολιτική και την Πολιτική Cookies, παρακαλούμε μην χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα.

Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Πολιτική Απορρήτου) χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οποιαδήποτε αλλαγή στην παρούσα Πολιτική μας τίθεται σε ισχύ μετά την ανάρτηση της αναθεωρημένης πολιτικής στην Ιστοσελίδα μας. Η χρήση του δικτυακού τόπου μετά από τυχόν αλλαγές σημαίνει και την αποδοχή της αναθεωρημένης Πολιτικής.

2.- ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ

Η Ιστοσελίδα δεν απευθύνεται για χρήση από άτομα κάτω των 18 ετών και ζητούμε από αυτά τα άτομα να μην παρέχουν προσωπικές πληροφορίες μέσω της ιστοσελίδας. Σε περίπτωση υποβολής τέτοιων στοιχείων στην Ιστοσελίδα από ανήλικους κι εφόσον το γεγονός γνωστοποιηθεί προς εμάς, θα προβούμε στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να διαγραφεί κάθε σχετική πληροφορία.

3.- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

Ο κάθε επισκέπτης μπορεί να περιηγηθεί στην Ιστοσελίδα χωρίς να δώσει οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία, πέραν των όσων συλλέγονται αυτόματα από την περιήγησή του στην Ιστοσελίδα. Δεν χρειάζεται να εισάγετε προσωπικά δεδομένα για να χρησιμοποιήσετε την Ιστοσελίδα,

εκτός φυσικά από την περιοχή Μελών

. Ωστόσο, για να μπορέσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μέσω e-mail, πρέπει να παραχωρήσετε κάποια προσωπικά στοιχεία. Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε μέσω της Ιστοσελίδας μας, αφορούν κυρίως το ονοματεπώνυμο, και την ηλεκτρονική διεύθυνση του επισκέπτη/χρήστη και σε ορισμένες περιπτώσεις κ το Ενδιαφέρον του κ το Θέμα του, και προσκομίζονται αποκλειστικά και μόνο οικειοθελώς από τον επισκέπτη/χρήστη.

Η ιστοσελίδα συγκεντρώνει δύο βασικά είδη προσωπικών πληροφορίων:

«Προσωπικές πληροφορίες» και «Προσωπικές Πληροφορίες με αυτοματοποιημένες μεθόδους».

Ως «Προσωπικές Πληροφορίες» νοούνται όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σας ταυτοποιούν ή μπορούν να σας ταυτοποιήσουν άμεσα ή έμμεσα (Προσωπικά Δεδομένα) που δίνονται οικειοθελώς, όπως πχ το e-mail.

Ως «Προσωπικές Πληροφορίες με αυτοματοποιημένες μεθόδους» νοούνται τα στοιχεία που συλλέγονται όταν ο επισκέπτης/χρήστης επισκέπτεται τον δικτυακό μας τόπο, τόσο από την Ιστοσελίδα όσο και από τους παρόχους υπηρεσιών και τους επιχειρηματικούς εταίρους που συνεργαζόμαστε. Πρόκειται για στοιχεία του επισκέπτη/χρήστη που επισκέπτεται την Ιστοσελίδα, που είναι προσωπικά και δύναται να τον ταυτοποιήσουν, όπως πχ η IP.

Οι Προσωπικές πληροφορίες με αυτοματοποιημένες μεθόδους συλλέγονται είτε μέσω αρχείων καταγραφής διακομιστή είτε μέσω διεύθυνσης IP:

  • Αρχεία καταγραφής διακομιστή: Η IP (Internet Protocol) διεύθυνση είναι ένας αριθμός που αποδίδεται αυτόματα στον υπολογιστή που χρησιμοποιεί ο επισκέπτης/χρήστης με την υπηρεσία παροχής Internet (ISP). Ο αριθμός αυτός προσδιορίζεται και καταγράφεται αυτόματα στο διακομιστή αρχείων καταγραφής μας κάθε φορά που ο επισκέπτης/χρήστης επισκέπτεται την Ιστοσελίδα μας. Η συλλογή αυτών των πληροφοριών βοηθούν στη διάγνωση προβλημάτων σχετικά με το διακομιστή της Ιστοσελίδας και τη διαχείριση του δικτυακού τόπου.
  • Η συλλογή IP διευθύνσεων αποτελεί πάγια πρακτική στο Διαδίκτυο και γίνεται αυτομάτως από πολλές ιστοσελίδες. Η Ιστοσελίδα κ ο ΑΒΡΑΑΜ ΣΚΕΝΤΕΡΙΔΗΣ έχει την δυνατότητα και διατηρεί το δικαίωμα να αποθηκεύει την IP διεύθυνση του επισκέπτη/χρήστη και, εάν είναι αναγκαίο, να επικοινωνεί με τον πάροχο υπηρεσιών διαδικτύου (ISP) του στην περίπτωση παραβίασης των Όρων Χρήσης της Ιστοσελίδας.
  • Cookies: Η Ιστοσελίδα μπορεί να χρησιμοποιεί «cookies». Τα cookies δεν προκαλούν ζημιά στα συστήματα ή τα αρχεία του υπολογιστή του επισκέπτη/χρήστη. Αν ο επισκέπτης/χρήστης δεν επιθυμεί να συλλέγονται οι πληροφορίες μέσω της χρήσης των cookies, υπάρχει μια απλή διαδικασία που επιτρέπει την αυτόματη απόρριψη των cookies, ή το δικαίωμα αποδοχής/μη-αποδοχής της μεταφοράς ενός συγκεκριμένου cookie ή cookies από μια συγκεκριμένη ιστοσελίδα στον υπολογιστή του επισκέπτη/χρήστη.

Ειδικά, η πολιτική μας αναφορικά με τη χρήση «cookies», περιγράφεται αναλυτικά στην Πολιτική cookies, που αποτελεί, μαζί με την παρούσα Πολιτική, αναπόσπαστο μέρος των Όρων Χρήσης της Ιστοσελίδας.

4.- ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΡΙΤΩΝ – ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ

Η IP διεύθυνσή σας καθώς επίσης και τα cookies συλλέγονται από υπηρεσίες τρίτων, οι οποίες αναγράφονται αναλυτικά στην Πολιτική cookies.

Οι Υπηρεσίες αυτές είναι υποχρεωμένες να προστατεύουν τα προσωπικά σας δεδομένα, όπως εκτίθεται στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Πολιτική Απορρήτου) κάθε μίας από αυτές, στις οποίες έχετε άμεση πρόσβαση, μέσω της Πολιτικής μας cookies.

Ενδέχεται εντός της Ιστοσελίδας μας να προσφέρεται η δυνατότητα διαμοιρασμού σε κοινωνικά δίκτυα και άλλα συναφή εργαλεία που σας επιτρέπουν να μοιραστείτε τις δράσεις σας εντός της Ιστοσελίδας με άλλες εφαρμογές, ιστοσελίδες ή μαζικά μέσα ενημέρωσης, και το αντίστροφο. Η χρήση τέτοιων χαρακτηριστικών επιτρέπει την ανταλλαγή πληροφοριών με τους φίλους σας ή το γενικό κοινό, ανάλογα με τις ρυθμίσεις που έχετε καθορίσει στο προσωπικό σας προφίλ. Παρακαλούμε ανατρέξτε στις πολιτικές απορρήτου αυτών των υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς χειρίζονται τα δεδομένα σας.

5.- ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνει ο επισκέπτης/χρήστης στην Ιστοσελίδα προορίζονται για την κάλυψη των αιτημάτων που μας έχετε αποστείλει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στο πλαίσιο των ενεργειών μας προκειμένου να ανταποκριθούμε στα ερωτήματα που μας θέσατε και  να ικανοποιήσουμε τις απαιτήσεις σας.

Η Ιστοσελίδα μας διατηρεί αρχεία με τα προσωπικά στοιχεία (ηλεκτρονική αλληλογραφία), τα οποία αποστέλλει οικειοθελώς ο επισκέπτης/χρήστης, για χρονικό διάστημα πέντε ετών κατ’ ελάχιστον.  Ο χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας προκειμένου να διασταυρώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, την διόρθωση αυτού, την αλλαγή του ή την διαγραφή του.

Τα ως άνω προσωπικά δεδομένα δεν θα διατεθούν σε τρίτους, παραμένουν δε στην Ιστοσελίδα,

με σκοπό την παροχή μιας υπηρεσίας που ζητήσατε ή την προώθηση κάποιας προσφοράς που διατίθεται από αυτήν. Και σε αυτή την περίπτωση, ο επισκέπτης/χρήστης έχει το δικαίωμα να εξαιρεθεί από τη λήψη ηλεκτρονικών ενημερωτικών μηνυμάτων.

Κατ’ εξαίρεση η Ιστοσελίδα δύναται να γνωστοποιεί τα προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτους, μόνο εφόσον υφίσταται εκ του νόμου σχετική υποχρέωση προς αυτό, ή υποχρεωθεί δυνάμει απόφασης/ παραγγελίας δικαστικής ή άλλης αρμόδιας αρχής.

6.- ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ- ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ

  • Ο επισκέπτης/χρήστης μπορεί να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του στη συλλογή δεδομένων που έχουν συλλεχθεί έως τώρα, αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση Email info@robotics-marketing.com ή καλύτερα admin@robotics-marketing.com . .
  • Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της μέχρι εκείνου του σημείου επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων του χρήστη από την Ιστοσελίδα.
  • Επιπλέον, ο επισκέπτης/χρήστης δύναται να εξαιρεθεί από τη συλλογή δεδομένων από cookies τρίτων, σύμφωνα με τις σχετικές προβλέψεις της Πολιτικής μας cookies.
  • Επίσης, ο επισκέπτης/χρήστης έχει το δικαίωμα να εξαιρεθεί από τη λήψη ηλεκτρονικών ενημερωτικών μηνυμάτων από την Ιστοσελίδα, επιλέγοντας το σχετικό πεδίο στην αντίστοιχη επιλογή.
  • Σύμφωνα με τις διατάξεις 13 επ. του Γενικού Κανονισμού περί Προστασίας Δεδομένων 679/2016/ΕΕ, ο επισκέπτης/χρήστης έχει δικαίωμα ενημέρωσης, δικαίωμα πρόσβασης, δικαίωμα διόρθωσης, δικαίωμα διαγραφής, δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων, δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, καθώς και δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
  • Εάν επιθυμείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση σας, να ασκήσετε τα δικαιώματά σας ή εάν έχετε εν γένει οποιαδήποτε απορία αναφορικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να απευθύνετε το αντίστοιχο αίτημά σας στη διεύθυνση και Email info@robotics-marketing.com ή καλύτερα admin@robotics-marketing.com .

7.- ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΙ ΤΟΠΟΙ ΤΡΙΤΩΝ

Η Ιστοσελίδα μπορεί να περιέχει συνδέσμους σε δικτυακούς τόπους τρίτων. Οι συγκεκριμένες σελίδες δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχό μας και δεν είμαστε υπεύθυνοι για τις πρακτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων ή το περιεχόμενο που περιλαμβάνεται σε οποιαδήποτε συνδεδεμένη ιστοσελίδα. Οι σύνδεσμοι αυτοί παρέχονται για ευκολία και η συμπερίληψη ενός συνδέσμου στον δικτυακό μας χώρο δεν υποδηλώνει έγκριση του συγκεκριμένου ιστότοπου από εμάς.

Εάν ο επισκέπτης/χρήστης παρέχει οποιαδήποτε στοιχεία προσωπικών δεδομένων μέσω οποιασδήποτε τέτοιας ιστοσελίδας τρίτου μέρους, η συναλλαγή του θα εμφανιστεί στην ιστοσελίδα αυτού του τρίτου προσώπου και το προσωπικά δεδομένα του επισκέπτη/χρήστη που θα συλλεχθούν και θα υπάγονται στην πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων της εν λόγω ιστοσελίδας. Η συγκεκριμένη Πολιτική Απορρήτου δεν άφορα την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων τρίτων.

 

8.- ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Η Ιστοσελίδα μας λειτουργεί σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία και έχει υιοθετήσει διαδικασίες οι οποίες προφυλάσσουν τα προσωπικά δεδομένα που ο επισκέπτης/χρήστης παρέχει μέσω της Ιστοσελίδας.

Λαμβάνουμε δε συνεχώς όλα εκείνα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να προστατεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα και την ιδιωτικότητά σας.

Οι προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε από τους επισκέπτες/χρήστες θα παραμένουν και θα αποθηκεύονται σε ασφαλή διακομιστή εντός Ευρώπης ή Αμερικής και η Ιστοσελίδα θα λαμβάνει όλα τα εύλογα μέτρα για την προστασία τους.

Η όποια διαδικασία επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων διεξάγεται από εξουσιοδοτημένα άτομα με τρόπο κατά τον οποίο εναρμονίζεται πλήρως προς τους κανόνες και τις διαδικασίες που επιτάσσει ο Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, για την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων και την προστασία αυτών από κάθε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και χρήση, παραποίηση, απώλεια/κλοπή ή καταστροφή.

Επιδιώκουμε να έχουμε όλα τα μέτρα και τα εργαλεία ασφαλείας, που βοηθούν στην προστασία έναντι της κακής χρήσης και αλλοίωσης των πληροφορίων υπό τον έλεγχο μας. Δυστυχώς, καμία μεταφορά δεδομένων μέσω Διαδικτύου, ή σύστημα αποθήκευσης δεδομένων δεν μπορεί να είναι 100% εγγυημένη και ασφαλής.

Ο επισκέπτης/χρήστης αποδέχεται και συμφωνεί ότι οποιαδήποτε πληροφορία που μεταδίδεται ή αποθηκεύεται μέσω της Ιστοσελίδας, γίνεται με δικιά του ευθύνη.

9.-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Για ερωτήσεις σχετικά με την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Πολιτική Απορρήτου), παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Ιστοσελίδας, μέσω email στο Email info@robotics-marketing.com ή καλύτερα admin@robotics-marketing.com .