ΤΙΜΕΣ 2024 (BETA PHASE)

2024 – PRICES Automations – Marketing

 • Τιμές : Διαμορφώνονται, ανάλογα με τις ανάγκες των Επιχειρήσεων. 

 • Ερωτηματολόγιο : Συμπληρώνεται αν θέλετε με ακρίβεια Τιμές, πατήστε κάτω το κίτρινο κουμπί.

 • Πακέτα Τιμών : Πιο κάτω παρουσιάζω ενδεικτικά

 • Γερμανική Αγορά : Δεν υπάρχει κανείς – που να παρουσιάζει Κόστη Αυτοματοποίησης (ώς εκ τούτου στο μέλλον μπορεί να καταργήσω την εμφάνιση των Πακέτων και θα ακολουθήσουμε μόνο τον δρόμο του Υπολογισμού μέσω Ερωτηματολογίου)

Συμπλήρωσε το Ερωτηματολόγιο

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΜΗΝΑ (Ενδεικτικές Τιμές) : ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2024

Κάθε μήνα για το 2024 θα αυξάνονται +10% .

[ Δηλαδή για Φεβρουάριο +10% , Μάρτιο +20%, Απρίλιο +30%,  Μάι +40%, Ιούνιο +50%, Ιούλιο +60%, Αύγουστο +70%, Σεπτέμβριο +80%, Οκτώβριο +90% και Νοέμβριο 2πλάσιες Τιμές +100% ]

ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ

Στόχος : Αν θέλετε Αυτοματοποιημένη Ενημέρωση Πελατών και δυνητικών Πελατών μέσω Newsletter και Email , όπως περιγράφεται στην σελίδα εδώ

Κόστος Συνολικά : 1.550 ευρώ [ Κόστη Αυτοματοποίησης + Κόστη Email Provider ]

(Για 1o Έτος χωρίς Κόστη Συντήρησης που θα επιλέξετε . Για 2ο Ετος και μετά, το Κόστος είναι τα Κόστη Τρίτων, όπως Κόστος Email ή sms Provider και άλλων ενδεχομένως Software αν χρειάζεσαι και σας ενημερώνω από την αρχή + Κόστη Συντήρησης που θα επιλέξετε)

Προδιαγραφές Πακέτου :  Για Αυτοματοποίηση Newsletter σας ή γενικότερα για Μια Αυτοματοποίηση Email Marketing, με ως 15-20 Email διαμόρφωση (Κλασσικής μορφής ή html format). Ως 2.000 Επαφές (δηλαδή για Πελάτες ή Δυνητικούς Πελάτες) . Το περιεχόμενο των Emails  μου τα στέλνετε έτοιμα στο προσωπικό μου Email. (Τις Επαφές, δηλαδή τα στοιχεία των Πελατών σας, μου τα δίνεται σε Excel). Οποιοδήποτε Πακέτο περιλαμβάνει και GDPR επιβεβαίωση στοιχείων , βάση της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (Δεν περιλαμβάνει Συνδέσεις με άλλα Software της Εταιρείας σας, που χρεώνονται εξτρά)

Ανάλυση Πληρωμών:

α) Κατασκευή Αυτοματοποίησης : 1.190 ευρώ (Το 60% προκαταβάλλεται και το 40% την ημέρα ολοκλήρωσης της Εργασίας)

β) Κόστη Τρίτων : Email Provider : περίπου 360 ευρώ/ Ετος , (αν πληρώνεις μήνα μήνα κοστίζει 10-15% ακριβότερα.)

γ) Κόστη Συντήρησης : Δείτε χωριστό Πίνακα κάτω, ξεκινούν από 450 ευρώ / Ετος (ή αν μήνα μήνα τότε 15-20% ακριβότερα δηλαδή 50ευρώ/Μήνα)

– Δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ

Περισσότερα : Επικοινωνήστε μαζί μου

Στόχος : Αν θέλετε Αυτοματοποιημένη Ενημέρωση Πελατών και δυνητικών Πελατών μέσω SMS Newsletter και Email , όπως περιγράφεται στην σελίδα εδώ

Κόστος Συνολικά : 6.890 ευρώ [ Κόστη Αυτοματοποίησης + Κόστη Email & SMS Provider ]

(Για 1o Έτος χωρίς Κόστη Συντήρησης που θα επιλέξετε . Για 2ο Ετος και μετά, το Κόστος είναι τα Κόστη Τρίτων, όπως το Κόστος Email ή sms Provider και άλλων ενδεχομένως Software αν χρειάζεσαι και σας ενημερώνω από την αρχή + Κόστη Συντήρησης που θα επιλέξετε)

Προδιαγραφές Πακέτου :  Για Αυτοματοποίηση Newsletter σας ή γενικότερα για Μια Αυτοματοποίηση sms & Email Marketing, με ως 15-20 Email και αντίστοιχα sms διαμόρφωση (Κλασσικής μορφής ή html format. Για sms πιο μικρά κείμενα με Link). Ως 10.000 Επαφές (δηλαδή για Πελάτες ή Δυνητικούς Πελάτες) . Το περιεχόμενο των Emails  μου τα στέλνετε έτοιμα στο προσωπικό μου Email. (Τις Επαφές, δηλαδή τα στοιχεία των Πελατών σας, μου τα δίνεται σε Excel). Οποιοδήποτε Πακέτο περιλαμβάνει και GDPR επιβεβαίωση στοιχείων , βάση της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας. (Δεν περιλαμβάνει Συνδέσεις με άλλα Software της Εταιρείας σας, που χρεώνονται εξτρά)

Ανάλυση Πληρωμών:

α) Κατασκευή Αυτοματοποίησης : 3.490 ευρώ (Το 60% προκαταβάλλεται και το 40% την ημέρα ολοκλήρωσης της Εργασίας)

β) Κατασκευή 1 Landingpages-Funnel : 400 ευρώ

β) Κόστη Τρίτων : Email & sms Provider : περίπου 3.000 ευρώ/ Ετος , (αν πληρώνεις μήνα μήνα κοστίζει 10-15% ακριβότερα.) + σχεδόν 0,09 euro για κάθε αποστολή sms.

γ) Κόστη Συντήρησης : Δείτε χωριστό Πίνακα κάτω, ξεκινούν από 450 ευρώ / Ετος (ή αν μήνα μήνα τότε 15-20% ακριβότερα δηλαδή 50ευρώ/Μήνα)

– Δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ

Περισσότερα : Επικοινωνήστε μαζί μου

Στόχος : Αν θέλετε Αυτοματοποιημένη Ενημέρωση Πελατών και δυνητικών Πελατών σε θέματα Marketing των Προϊόντων ή Υπηρεσιών σας, μέσω Newsletter και Email , όπως περιγράφεται στην σελίδα εδώ.

Πρόκειται βασικά για ένα Σύστημα σύνθετων Αυτοματοποιήσεων, όπου κάτω από ορισμένες εντολές που του δίνουμε, μπορεί να πηγαίνει από την μια αυτοματοποίηση στην άλλη.

Κόστος Συνολικά : 6.190 ευρώ [ Κόστη Αυτοματοποιήσεων + Κόστη Email Provider ]

(Για 1o Έτος χωρίς Κόστη Συντήρησης που θα επιλέξετε . Για 2ο Ετος και μετά, το Κόστος είναι τα Κόστη Τρίτων, όπως Κόστος Email ή sms Provider και άλλων ενδεχομένως Software αν χρειάζεσαι και σας ενημερώνω από την αρχή + Κόστη Συντήρησης που θα επιλέξετε)

Προδιαγραφές Πακέτου :  Για Αυτοματοποίηση Marketing, Freebies, P.R.  & Newsletter σας φυσικά ή γενικότερα για  ως 5 Αυτοματοποιήσεις Email Marketing, με ως 15-20 Email διαμόρφωση/ έκαστη Αυτοματοποίηση (Κλασσικής μορφής ή html format). Ως 7.000 Επαφές (δηλαδή για Πελάτες ή Δυνητικούς Πελάτες) . Το περιεχόμενο των Emails  μου τα στέλνετε έτοιμα στο προσωπικό μου Email. (Τις Επαφές, δηλαδή τα στοιχεία των Πελατών σας, μου τα δίνεται σε Excel). Οποιοδήποτε Πακέτο περιλαμβάνει και GDPR επιβεβαίωση στοιχείων , βάση της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (Δεν περιλαμβάνει Συνδέσεις με άλλα Software της Εταιρείας σας, που χρεώνονται εξτρά)

Ανάλυση Πληρωμών:

α) Κατασκευή ως 5 Αυτοματοποιήσεων : 4.590 ευρώ (Το 60% προκαταβάλλεται και το 40% την ημέρα ολοκλήρωσης της Εργασίας)

β) Κατασκευή 1 Landingpages-Funnel : 400 ευρώ

β) Κόστη Τρίτων : Email Provider : περίπου 1.200 ευρώ/ Ετος , (αν πληρώνεις μήνα μήνα κοστίζει 10-15% ακριβότερα.)

γ) Κόστη Συντήρησης : Δείτε χωριστό Πίνακα κάτω, ξεκινούν από 450 ευρώ / Ετος (ή αν μήνα μήνα τότε 15-20% ακριβότερα δηλαδή 50ευρώ/Μήνα)

– Δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ

Περισσότερα : Επικοινωνήστε μαζί μου

Στόχος : Αν θέλετε Ψηφιοποίηση των Εργασιών σας, να συμπληρώνουν π.χ οι Πελάτες τα δεδομένα ή οποιαδήποτε άλλη εργασία που θα γίνεται Online και ως 25 – 30 Ερωτήσεις, όπως περιγράφεται στην σελίδα εδώ.

και να λαμβάνεται την Απάντησή τους σε PDF στο Email σας.

Κόστος Συνολικά : 1.290 ευρώ [ Κόστη Ψηφιοποίησης + Κόστη Software ]

(Για 1o Έτος χωρίς Κόστη Συντήρησης που θα επιλέξετε . Για 2ο Ετος και μετά, το Κόστος είναι τα Κόστη Τρίτων, όπως Κόστος Email ή sms Provider και άλλων ενδεχομένως Software αν χρειάζεσαι και σας ενημερώνω από την αρχή + Κόστη Συντήρησης που θα επιλέξετε)

Προδιαγραφές Πακέτου :  Για Ψηφιοποίηση χωρίς όμως ενσωματωμένη Αυτοματοποίηση δηλαδή χωρις την δυνατότητα να δίνει Εντολές στην Αυτοματοποίηση τι ενέργειες να κάνει απλά μόνο πρωταρχική αποστολή Email σε Πελάτη και Συνεργάτες εταιρίες,  διαμόρφωση/ έκαστη Αυτοματοποίηση (Κλασσικής μορφής ).  Το περιεχόμενο των Ψηφιοποιήσεων και Emails  μου τα στέλνετε έτοιμα στο προσωπικό μου Email.  (Δεν περιλαμβάνει Συνδέσεις με άλλα Software της Εταιρείας σας, που χρεώνονται εξτρά ή με συστήματα πληρωμών).

Ανάλυση Πληρωμών:

α) Κατασκευή 1 μιας Ψηφιοποίησης : 1.290 ευρώ (Το 60% προκαταβάλλεται και το 40% την ημέρα ολοκλήρωσης της Εργασίας)

β) Κόστη Τρίτων : έχω δικά μου, δεν χρεώνεστε 

γ) Κόστη Συντήρησης : Δείτε χωριστό Πίνακα κάτω, ξεκινούν από 450 ευρώ / Ετος (ή αν μήνα μήνα τότε 15-20% ακριβότερα δηλαδή 50ευρώ/Μήνα)

– Δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ

Περισσότερα : Επικοινωνήστε μαζί μου

Στόχος : Αν θέλετε Ψηφιοποίηση των Εργασιών σας αλλά Αυτοματοποιημένα να ξεκινούν αυτόματα διαφορετικές ενημερώσεις ανάλογα τι πεδία έχει συμπληρώσει κανείς, να συμπληρώνουν π.χ οι Πελάτες τα δεδομένα ή οποιαδήποτε άλλη εργασία που θα γίνεται Online και ως 25 – 30 Ερωτήσεις, όπως περιγράφεται στην σελίδα εδώ.

Κόστος Συνολικά : 5.480 ευρώ [ Κόστη Ψηφιοποίησης + Κόστη Αυτοματοποίησης + Κόστη Email  Provider Κόστη Software ]

(Για 1o Έτος χωρίς Κόστη Συντήρησης που θα επιλέξετε . Για 2ο Ετος και μετά, το Κόστος είναι τα Κόστη Τρίτων, όπως Κόστος Email ή sms Provider και άλλων ενδεχομένως Software αν χρειάζεσαι και σας ενημερώνω από την αρχή + Κόστη Συντήρησης που θα επιλέξετε)

Προδιαγραφές Πακέτου :  Για Ψηφιοποίηση με όμως ενσωματωμένη Αυτοματοποίηση δηλαδή να δίνει Εντολές στην Αυτοματοποίηση τι ενέργειες να κάνει ,  διαμόρφωση/ έκαστη Αυτοματοποίηση (Κλασσικής μορφής ή html).  Το περιεχόμενο των Ψηφιοποιήσεων και Emails  μου τα στέλνετε έτοιμα στο προσωπικό μου Email.  (Δεν περιλαμβάνει Συνδέσεις με άλλα Software της Εταιρείας σας, που χρεώνονται εξτρά ή με άλλα συστήματα πληρωμών).

Για Αυτοματοποίηση Newsletter σας ή γενικότερα για 2-3Αυτοματοποίησεις  Email Marketing, με ως 15-20 Email  (Κλασσικής μορφής ή html format.). Ως 7.000 Επαφές (δηλαδή για Πελάτες ή Δυνητικούς Πελάτες) . Το περιεχόμενο των Emails  μου τα στέλνετε έτοιμα στο προσωπικό μου Email. (Τις Επαφές, δηλαδή τα στοιχεία των Πελατών σας, μου τα δίνεται σε Excel). Οποιοδήποτε Πακέτο περιλαμβάνει και GDPR επιβεβαίωση στοιχείων , βάση της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας. (Δεν περιλαμβάνει Συνδέσεις με άλλα Software της Εταιρείας σας, που χρεώνονται εξτρά)

Ανάλυση Πληρωμών:

α) Κατασκευή 1 μιας Ψηφιοποίησης : 1.290 ευρώ (Το 60% προκαταβάλλεται και το 40% την ημέρα ολοκλήρωσης της Εργασίας)

β) Κατασκευή 2-3 Αυτοματοποίήσεων : 2.990 ευρώ (Το 60% προκαταβάλλεται και το 40% την ημέρα ολοκλήρωσης της Εργασίας)

γ) Κόστη Τρίτων : έχω δικά μου για Ψηφιοποίηση, δεν χρεώνεστε .

Για Email Provider : περίπου 1.200 ευρώ/ Ετος , (αν πληρώνεις μήνα μήνα κοστίζει 10-15% ακριβότερα.) 

δ) Κόστη Συντήρησης : Δείτε χωριστό Πίνακα κάτω, ξεκινούν από 450 ευρώ / Ετος (ή αν μήνα μήνα τότε 15-20% ακριβότερα δηλαδή 50ευρώ/Μήνα)

– Δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ

Περισσότερα : Επικοινωνήστε μαζί μου

Στόχος : Αν θέλετε να μπαίνουν διαδικασίες Αυτοματοποίησης μετά απο ένα Live ή Αυτοματοποιημένο Webinar, δηλαδή Online Σεμινάριο να ξεκινούν αυτόματα διαφορετικές ενημερώσεις ανάλογα π.χ. πόσο διάστημα παρακολούθησε ή τι πεδία συμπλήρωσε κανείς

Κόστος Συνολικά : 5.980 ευρώ [ Κόστη Ψηφιοποίησης + Κόστη Αυτοματοποίησης + Κόστη Email  Provider Κόστη Software ]

(Για 1o Έτος χωρίς Κόστη Συντήρησης που θα επιλέξετε . Για 2ο Ετος και μετά, το Κόστος είναι τα Κόστη Τρίτων, όπως Κόστος Email ή sms Provider και άλλων ενδεχομένως Software αν χρειάζεσαι και σας ενημερώνω από την αρχή + Κόστη Συντήρησης που θα επιλέξετε)

Προδιαγραφές Πακέτου :  Για κατασκευή Video-Webinar διάρκειας ως 1 ώρα. Το περιεχόμενο δηλαδή φωτογραφίες και κείμενα μου τα στέλνετε έτοιμα στο προσωπικό μου Email. Βάση ppt αρχείου δημιουργώ τα Βίντεο με υλικό κείμενα και φωτό που με δίνεται  (Δεν περιλαμβάνει Συνδέσεις με άλλα Software της Εταιρείας σας, που χρεώνονται εξτρά).

Για Αυτοματοποίηση Newsletter σας ή γενικότερα για 2-3Αυτοματοποίησεις  Email Marketing, με ως 15-20 Email  (Κλασσικής μορφής ή html format.). Ως 7.000 Επαφές (δηλαδή για Πελάτες ή Δυνητικούς Πελάτες) . Το περιεχόμενο των Emails  μου τα στέλνετε έτοιμα στο προσωπικό μου Email. (Τις Επαφές, δηλαδή τα στοιχεία των Πελατών σας, μου τα δίνεται σε Excel). Οποιοδήποτε Πακέτο περιλαμβάνει και GDPR επιβεβαίωση στοιχείων , βάση της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας. (Δεν περιλαμβάνει Συνδέσεις με άλλα Software της Εταιρείας σας, που χρεώνονται εξτρά)

Ανάλυση Πληρωμών:

α) Κατασκευή & Ρυθμίσεις 1 ενός Βίντεο-Webinar  : 1.890 ευρώ  (Το 60% προκαταβάλλεται και το 40% την ημέρα ολοκλήρωσης της Εργασίας)

β) Κατασκευή 2 Αυτοματοποίήσεων : 1.990 ευρώ (Το 60% προκαταβάλλεται και το 40% την ημέρα ολοκλήρωσης της Εργασίας)

γ) Κατασκευή 1 Landingpages-Funnel : 400 ευρώ

γ) Κόστη Τρίτων : για Webinar Software περί 400-600ευρώ/Ετος (ας πούμε για στρογγυλοποίηση 500) .

Για Email Provider : περίπου 1.200 ευρώ/ Ετος , (αν πληρώνεις μήνα μήνα κοστίζει 10-15% ακριβότερα.) 

δ) Κόστη Συντήρησης : Δείτε χωριστό Πίνακα κάτω, ξεκινούν από 450 ευρώ / Ετος (ή αν μήνα μήνα τότε 15-20% ακριβότερα δηλαδή 50ευρώ/Μήνα)

– Δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ

Περισσότερα : Επικοινωνήστε μαζί μου

Στόχος : Αν θέλετε σύστημα για Online Ραντεβού π.χ , όπως περιγράφεται στην σελίδα εδώ.

και με Reminder των Ραντεβού.

Κόστος Συνολικά : 410 ευρώ [ Κόστη Ρυθμίσεων + Κόστη Software ]

(Για 1o Έτος χωρίς Κόστη Συντήρησης που θα επιλέξετε . Για 2ο Ετος και μετά, το Κόστος είναι τα Κόστη Τρίτων, όπως Κόστος Email ή sms Provider και άλλων ενδεχομένως Software αν χρειάζεσαι και σας ενημερώνω από την αρχή + Κόστη Συντήρησης που θα επιλέξετε)

Προδιαγραφές Πακέτου :  Για Online Ραντεβού χωρίς όμως ενσωματωμένη Αυτοματοποίηση δηλαδή χωρις την δυνατότητα να δίνει Εντολές στην Αυτοματοποίηση τι ενέργειες να κάνει απλά μόνο κλείσιμο – ακυρωση -μεταβολή ραντεβού Online στο Ημερολόγιο.και φυσικά Reminder  (Δεν περιλαμβάνει Συνδέσεις με άλλα Software της Εταιρείας σας, που χρεώνονται εξτρά).

Ανάλυση Πληρωμών:

α) Ρυθμίσεις Συστήματος : 290 ευρώ (Το 60% προκαταβάλλεται και το 40% την ημέρα ολοκλήρωσης της Εργασίας)

β) Κόστη Τρίτων : για Software περί 120ευρώ/Ετος  .

γ) Κόστη Συντήρησης : Ειδικά και μόνο για το Σύστημα Online Ραντεβού. (25ευρώ/Μήνα ή 250ευρώ/Ετος)

– Δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ

Περισσότερα : Επικοινωνήστε μαζί μου

Στόχος :  Αυτοματοποιημένo Eshop, Με το που γίνεται κάποιος Πελάτης να μπαίνουν σε Εφαρμογή οι Αυτοματοποιήσεις,, όπως Ενημέρωση Πελατών και δυνητικών Πελατών , σε θέματα Marketing των Προϊόντων ή Υπηρεσιών σας, μέσω Newsletter και Email και sms , όπως περιγράφεται στην σελίδα εδώ.

Πρόκειται βασικά για ένα Σύστημα σύνθετων Αυτοματοποιήσεων, όπου κάτω από ορισμένες εντολές που του δίνουμε, μπορεί να πηγαίνει από την μια αυτοματοποίηση στην άλλη.

Κόστος Συνολικά : 7.090 ευρώ [ Κόστη Αυτοματοποιήσεων + Κόστη Email Provider ]

(Για 1o Έτος χωρίς Κόστη Συντήρησης που θα επιλέξετε . Για 2ο Ετος και μετά, το Κόστος είναι τα Κόστη Τρίτων, όπως Κόστος Email ή sms Provider και άλλων ενδεχομένως Software αν χρειάζεσαι και σας ενημερώνω από την αρχή + Κόστη Συντήρησης που θα επιλέξετε)

Προδιαγραφές Πακέτου :  Για Αυτοματοποίηση Eshop με & Email ή και sms σας φυσικά ή γενικότερα για  ως 5 Αυτοματοποιήσεις Email Marketing, με ως 15-20 Email διαμόρφωση/ έκαστη Αυτοματοποίηση και sms διαμόρφωση (Κλασσικής μορφής ή html format. Για sms πιο μικρά κείμενα με Link). Ως 10.000 Επαφές (δηλαδή για Πελάτες ή Δυνητικούς Πελάτες) . Το περιεχόμενο των Emails  μου τα στέλνετε έτοιμα στο προσωπικό μου Email. (Τις Επαφές, δηλαδή τα στοιχεία των Πελατών σας, μου τα δίνεται σε Excel). Οποιοδήποτε Πακέτο περιλαμβάνει και GDPR επιβεβαίωση στοιχείων , βάση της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (Δεν περιλαμβάνει Συνδέσεις με άλλα Software της Εταιρείας σας, που χρεώνονται εξτρά)

Ανάλυση Πληρωμών:

α) Κατασκευή ως 3 Αυτοματοποιήσεων για Eshop : 3.590 ευρώ (Το 60% προκαταβάλλεται και το 40% την ημέρα ολοκλήρωσης της Εργασίας)

β) Κόστη Τρίτων : Email & sms Provider : περίπου 3.000 ευρώ/ Ετος , (αν πληρώνεις μήνα μήνα κοστίζει 10-15% ακριβότερα.)

+ σχεδόν 0,09 euro για κάθε αποστολή sms.

Eshop (Woocomerce, Shopify) Connection – me Transactions : 500 ευρώ για ως 20.000 Transactions (Συναλλαγές)

γ) Κόστη Συντήρησης : Δείτε χωριστό Πίνακα κάτω, ξεκινούν από 450 ευρώ / Ετος (ή αν μήνα μήνα τότε 15-20% ακριβότερα δηλαδή 50ευρώ/Μήνα)

– Δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ

Περισσότερα : Επικοινωνήστε μαζί μου

Στόχος : Αν θέλετε Αυτοματοποιημένη Ενημέρωση Πελατών και δυνητικών Πελατών σε θέματα Marketing των Προϊόντων ή Υπηρεσιών σας, μέσω SMS , Newsletter και Email (δυνατότητα και Eshops Automations), όπως περιγράφεται στην σελίδα εδώ.

Πρόκειται βασικά για ένα Σύστημα σύνθετων Αυτοματοποιήσεων, όπου κάτω από ορισμένες εντολές που του δίνουμε, μπορεί να πηγαίνει από την μια αυτοματοποίηση στην άλλη.

Κόστος Συνολικά : 31.980 ευρώ [ Κόστη Αυτοματοποιήσεων + Κόστη Email Provider ]

(Για 1o Έτος χωρίς Κόστη Συντήρησης που θα επιλέξετε . Για 2ο Ετος και μετά, το Κόστος είναι τα Κόστη Τρίτων, όπως Κόστος Email ή sms Provider και άλλων ενδεχομένως Software αν χρειάζεσαι και σας ενημερώνω από την αρχή + Κόστη Συντήρησης που θα επιλέξετε)

Προδιαγραφές Πακέτου :  Για Αυτοματοποίηση Marketing, Freebies, P.R.  & Newsletter σας φυσικά ή γενικότερα για  ως 12 Αυτοματοποιήσεις με Email Marketing και δυνατότητα SMS, με ως 15-20 Email διαμόρφωση/ έκαστη Αυτοματοποίηση  (Κλασσικής μορφής ή html format) και με sms. Ως 50.000 Επαφές (δηλαδή για Πελάτες ή Δυνητικούς Πελάτες) . Το περιεχόμενο των Emails  μου τα στέλνετε έτοιμα στο προσωπικό μου Email. (Τις Επαφές, δηλαδή τα στοιχεία των Πελατών σας, μου τα δίνεται σε Excel). Οποιοδήποτε Πακέτο περιλαμβάνει και GDPR επιβεβαίωση στοιχείων , βάση της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (Δεν περιλαμβάνει Συνδέσεις με άλλα Software της Εταιρείας σας, που χρεώνονται εξτρά)

Ανάλυση Πληρωμών:

α) Κατασκευή ως 12 Αυτοματοποιήσεων : 11.590 ευρώ (Το 60% προκαταβάλλεται και το 40% την ημέρα ολοκλήρωσης της Εργασίας)

β) Κατασκευή ως 2 Ψηφιοποίησεις (με δυνατότητα αυτόματης υπογραφής και προσφορών) : 4.290 ευρώ (Το 60% προκαταβάλλεται και το 40% την ημέρα ολοκλήρωσης της Εργασίας)

γ) Κατασκευή ως 12 Landingpages-Funnel : 3.500 ευρώ

δ) Σύστημα Online Ραντεβού: 410 ευρώ [ Κόστη Ρυθμίσεων + Κόστη Software ]

ε) Κατασκευή & Ρυθμίσεις 1 ενός Βίντεο-Webinar  : 1.890 ευρώ  (Το 60% προκαταβάλλεται και το 40% την ημέρα ολοκλήρωσης της Εργασίας)

ζ) Κόστη Τρίτων : Email & sms Provider : περίπου 8.000 ευρώ/ Ετος , (αν πληρώνεις μήνα μήνα κοστίζει 10-15% ακριβότερα.) 

+ σχεδόν 0,09 euro για κάθε αποστολή sms.

Eshop (Woocomerce, Shopify) Connection – me Transactions : 1.800 ευρώ για ως 150.000 Transactions (Συναλλαγές)

για Webinar Software περί 400-600ευρώ/Ετος (ας πούμε για στρογγυλοποίηση 500) .

η) Κόστη Συντήρησης : Δείτε χωριστό Πίνακα κάτω, ξεκινούν από 450 ευρώ / Ετος (ή αν μήνα μήνα τότε 15-20% ακριβότερα δηλαδή 50ευρώ/Μήνα)

– Δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ

Περισσότερα : Επικοινωνήστε μαζί μου

ΠΑΚΕΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ / ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ 

Στόχος-Αφορά :  

1) Αφορά την χωρίς προβλήματα, δηλαδή την άψογη λειτουργεία του μηχανισμού της Αυτοματοποίησης ή των Αυτοματοποιήσεων που έχουμε συμφωνήσει. Πολλές φορές αρκετές παραμέτρους που πρέπει να συμπεριλάβουμε στην Αυτοματοποίηση το καταλαβαίνουμε στο μέλλον με την λειτουργεία του, οπότε Σε περίπτωση προβλήματος, προβαίνω στις αλλαγές. (Παράδειγμα εντοπίζουμε ότι σε κάποιους δεν αποστέλλει την Ενημέρωση για την Χ Υπηρεσία, αλλά για την Υ που είναι λάθος για το Κοινό που έχουμε επιλέξει (εγώ αμέσως καταλαβαίνω ότι έχει σχέση π.χ. με λάθος Ετικέτα, αρά στον μηχανισμό να αλλάξω την ετικέτα που θα δίνει, κλπ και αν το άνω παράδειγμα σας φαίνεται υπερβολικό πως είναι δυνατόν να γίνει λάθος απο τον Μηχανισμό που το ανέφερα για να καταλάβετε καλύτερα, μπορεί να είναι κάποιες λεπτομέρειες που δεν τις σκεφτήκαμε ενδεχομένως απο την αρχή, π.χ. να μην παραλάβει την ενημέρωση ΤΑΔΕ πάνω απο 2 ή 3 φορές κλπ για τους χ λόγους )

2) Αποστολή Report κάθε Μήνα με Στατιστικά όπως Ποσοστά  Παραλαβής – Ανοίγματος – κλικαρίσματος , ποιο έχει περισσότερη επιτυχία κλπ . Ο Στόχος είναι η αξιοποίηση των στοιχείων για Βελτιστοποίηση των Αυτοματοποιήσεων. (Το πακέτο αυτό δεν περιλαμβάνει τις Εργασίες για την Βελτιστοποίηση, όπου περιλαμβάνονται στα επόμενα πακέτα Συντήρησης.)

3) Online Live Meeting 15min/M.: Επικοινωνία Μέσω ΖΟΟΜ, Skype, Whatsapp, Viber, Telegram, Τηλεφωνικά για θέματα Ερωτήσεις, Απορίες, Προβλήματα και ότι άλλο σχετικά θέλετε και ως 15min/Μήνα.

Κόστος Συνολικά : 450 ευρώ [ Κόστη Διαχείρισης, Statistics, Online Meeting 15min/M ]

Προδιαγραφές Πακέτου :  BASIC

Ανάλυση Πληρωμών:

Κόστη Συντήρησης :  450 ευρώ / Ετος (ή αν μήνα μήνα γίνεται η πληρωμή τότε  50ευρώ/Μήνα)

– Δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ

Περισσότερα : Επικοινωνήστε μαζί μου

Στόχος-Αφορά :  

πρόσθετα στο άνω Πακέτο, περιλαμβάνει το 4) και 5) και αλλαγή στο 3)

 

1) Αφορά την χωρίς προβλήματα, δηλαδή την άψογη λειτουργεία του μηχανισμού της Αυτοματοποίησης ή των Αυτοματοποιήσεων που έχουμε συμφωνήσει. Πολλές φορές αρκετές παραμέτρους που πρέπει να συμπεριλάβουμε στην Αυτοματοποίηση το καταλαβαίνουμε στο μέλλον με την λειτουργεία του, οπότε Σε περίπτωση προβλήματος, προβαίνω στις αλλαγές. (Παράδειγμα εντοπίζουμε ότι σε κάποιους δεν αποστέλλει την Ενημέρωση για την Χ Υπηρεσία, αλλά για την Υ που είναι λάθος για το Κοινό που έχουμε επιλέξει (εγώ αμέσως καταλαβαίνω ότι έχει σχέση π.χ. με λάθος Ετικέτα, αρά στον μηχανισμό να αλλάξω την ετικέτα που θα δίνει, κλπ και αν το άνω παράδειγμα σας φαίνεται υπερβολικό πως είναι δυνατόν να γίνει λάθος απο τον Μηχανισμό που το ανέφερα για να καταλάβετε καλύτερα, μπορεί να είναι κάποιες λεπτομέρειες που δεν τις σκεφτήκαμε ενδεχομένως απο την αρχή, π.χ. να μην παραλάβει την ενημέρωση ΤΑΔΕ πάνω απο 2 ή 3 φορές κλπ για τους χ λόγους )

2) Αποστολή Report κάθε Μήνα με Στατιστικά όπως Ποσοστά  Παραλαβής – Ανοίγματος – κλικαρίσματος , ποιο έχει περισσότερη επιτυχία κλπ . Ο Στόχος είναι η αξιοποίηση των στοιχείων για Βελτιστοποίηση των Αυτοματοποιήσεων. (Το πακέτο αυτό δεν περιλαμβάνει τις Εργασίες για την Βελτιστοποίηση, όπου περιλαμβάνονται στα επόμενα πακέτα Συντήρησης.)

3) Online Live Meeting 30min/M.: Επικοινωνία Μέσω ΖΟΟΜ, Skype, Whatsapp, Viber, Telegram, Τηλεφωνικά για θέματα Ερωτήσεις, Απορίες, Προβλήματα και ότι άλλο σχετικά θέλετε και ως 30min/Μήνα.

4) Βελτιστοποίηση των Αυτοματοποιήσεων, βάση των Στατιστικών μας, δηλαδή βελτιώνουμε τα σημεία των Αυτοματοποιήσεων που μας δείχνουν ότι θέλουν βελτίωση, π.χ. αλλαγή κειμένων, Τίτλων, φωτογραφιών κ.α . Δεν περιλαμβάνει Βελτιστοποίηση που απαιτούν χρήση Τεχνικών Marketing Tools & Robotics Marketing Tools (όπως Αυτοματοποιημένο Split Testing, Αυτοματοποιημένος Μετρητής Counter, κλπ)

5) Πρόσθετες Ενημερώσεις (Emails or SMS) είτε στις υπάρχουσες Αυτοματοποιήσεις είτε ξέχωρα, όπως π.χ. για Ευχές, Εκδηλώσεις σας, Event, Νέο Προιόν και ως 6 Ενημερώσεις ετησίως.

Κόστος Συνολικά : 900 ευρώ [ Κόστη Διαχείρισης, Statistics, Online Meeting 30min/M, Optimize Βελτιώσεις ως 6 Ενημερώσεις. ]

Προδιαγραφές Πακέτου :  Alpha

Ανάλυση Πληρωμών:

Κόστη Συντήρησης :  900 ευρώ / Ετος (ή αν μήνα μήνα γίνεται η πληρωμή τότε  100ευρώ/Μήνα)

– Δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ

Περισσότερα : Επικοινωνήστε μαζί μου

Στόχος-Αφορά :  

πρόσθετα στο άνω Πακέτο, περιλαμβάνει το 6) και αλλαγή στο 3)  και 5)

1) Αφορά την χωρίς προβλήματα, δηλαδή την άψογη λειτουργεία του μηχανισμού της Αυτοματοποίησης ή των Αυτοματοποιήσεων που έχουμε συμφωνήσει. Πολλές φορές αρκετές παραμέτρους που πρέπει να συμπεριλάβουμε στην Αυτοματοποίηση το καταλαβαίνουμε στο μέλλον με την λειτουργεία του, οπότε Σε περίπτωση προβλήματος, προβαίνω στις αλλαγές. (Παράδειγμα εντοπίζουμε ότι σε κάποιους δεν αποστέλλει την Ενημέρωση για την Χ Υπηρεσία, αλλά για την Υ που είναι λάθος για το Κοινό που έχουμε επιλέξει (εγώ αμέσως καταλαβαίνω ότι έχει σχέση π.χ. με λάθος Ετικέτα, αρά στον μηχανισμό να αλλάξω την ετικέτα που θα δίνει, κλπ και αν το άνω παράδειγμα σας φαίνεται υπερβολικό πως είναι δυνατόν να γίνει λάθος απο τον Μηχανισμό που το ανέφερα για να καταλάβετε καλύτερα, μπορεί να είναι κάποιες λεπτομέρειες που δεν τις σκεφτήκαμε ενδεχομένως απο την αρχή, π.χ. να μην παραλάβει την ενημέρωση ΤΑΔΕ πάνω απο 2 ή 3 φορές κλπ για τους χ λόγους )

2) Αποστολή Report κάθε Μήνα με Στατιστικά όπως Ποσοστά  Παραλαβής – Ανοίγματος – κλικαρίσματος , ποιο έχει περισσότερη επιτυχία κλπ . Ο Στόχος είναι η αξιοποίηση των στοιχείων για Βελτιστοποίηση των Αυτοματοποιήσεων. (Το πακέτο αυτό δεν περιλαμβάνει τις Εργασίες για την Βελτιστοποίηση, όπου περιλαμβάνονται στα επόμενα πακέτα Συντήρησης.)

3) Online Live Meeting 45min/M.: Επικοινωνία Μέσω ΖΟΟΜ, Skype, Whatsapp, Viber, Telegram, Τηλεφωνικά για θέματα Ερωτήσεις, Απορίες, Προβλήματα και ότι άλλο σχετικά θέλετε και ως 45min/Μήνα.

4) Βελτιστοποίηση των Αυτοματοποιήσεων, βάση των Στατιστικών μας, δηλαδή βελτιώνουμε τα σημεία των Αυτοματοποιήσεων που μας δείχνουν ότι θέλουν βελτίωση, π.χ. αλλαγή κειμένων, φωτογραφιών κ.α. Δεν περιλαμβάνει Βελτιστοποίηση που απαιτούν χρήση Τεχνικών Marketing Tools & Robotics Marketing Tools (όπως Αυτοματοποιημένο Split Testing, Αυτοματοποιημένος Μετρητής Counter, κλπ)

5) Πρόσθετες Ενημερώσεις (Emails or SMS) είτε στις υπάρχουσες Αυτοματοποιήσεις είτε ξέχωρα, όπως π.χ. για Ευχές, Εκδηλώσεις σας, Event, Νέο Προιόν και ως 12 Ενημερώσεις ετησίως.

6) Κατασκευή ως 3 Landingpages-Funnel (Αύξηση Αποτελεσμάτων με Στοχευμένο Αυτοματοποιημένο Marketing) : Πλήρης Landingpage Funnel (1. Leadpages ή Salespages ή Quizpages – 2. Optinpages – 3. Thankyoupages – 4. End-Landingpages) για προσαρμοσμένη στόχευση κοινού – στόχου για συγκεκριμένο προιόν ή υπηρεσία και για χρήση στο Marketing-Automations, Freebies (Δώρα) και σε κάθε Αυτοματοποίηση που θέλουμε χώρια να ξεκινά ή από την Ιστοσελίδα σας ή από τις Διαφημίσεις που κάνετε είτε μέσω των Emails των Αυτοματοποιήσεων είτε ακόμη περισσότερα όταν είναι από external  Ads , δηλαδή Διαφημίσεις από άλλες Πηγές (όπως FB ADs, Google Ads, κλπ ) ή Posting από Social Media . (Στην Αγορά τουλάχιστον την Γερμανική που γνωρίζω, το κάθε Funnel κοστίζει πάνω από 1.500 ευρώ έκαστο)

Κόστος Συνολικά : 1.800 ευρώ [ Κόστη Διαχείρισης, Statistics, Online Meeting 45min/M, Optimize Βελτιώσεις ως 12 Ενημερώσεις , ως 3 Landingpages-Funnel. ]

Προδιαγραφές Πακέτου :  PRO

Ανάλυση Πληρωμών:

Κόστη Συντήρησης :  1.800 ευρώ / Ετος (ή αν μήνα μήνα γίνεται η πληρωμή τότε  200ευρώ/Μήνα)

– Δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ

Περισσότερα : Επικοινωνήστε μαζί μου

Στόχος-Αφορά :  

πρόσθετα στο άνω Πακέτο, περιλαμβάνει το 7) & 8) και αλλαγή στο 3) 5) και 6)

1) Αφορά την χωρίς προβλήματα, δηλαδή την άψογη λειτουργεία του μηχανισμού της Αυτοματοποίησης ή των Αυτοματοποιήσεων που έχουμε συμφωνήσει. Πολλές φορές αρκετές παραμέτρους που πρέπει να συμπεριλάβουμε στην Αυτοματοποίηση το καταλαβαίνουμε στο μέλλον με την λειτουργεία του, οπότε Σε περίπτωση προβλήματος, προβαίνω στις αλλαγές. (Παράδειγμα εντοπίζουμε ότι σε κάποιους δεν αποστέλλει την Ενημέρωση για την Χ Υπηρεσία, αλλά για την Υ που είναι λάθος για το Κοινό που έχουμε επιλέξει (εγώ αμέσως καταλαβαίνω ότι έχει σχέση π.χ. με λάθος Ετικέτα, αρά στον μηχανισμό να αλλάξω την ετικέτα που θα δίνει, κλπ και αν το άνω παράδειγμα σας φαίνεται υπερβολικό πως είναι δυνατόν να γίνει λάθος απο τον Μηχανισμό που το ανέφερα για να καταλάβετε καλύτερα, μπορεί να είναι κάποιες λεπτομέρειες που δεν τις σκεφτήκαμε ενδεχομένως απο την αρχή, π.χ. να μην παραλάβει την ενημέρωση ΤΑΔΕ πάνω απο 2 ή 3 φορές κλπ για τους χ λόγους )

2) Αποστολή Report κάθε Μήνα με Στατιστικά όπως Ποσοστά  Παραλαβής – Ανοίγματος – κλικαρίσματος , ποιο έχει περισσότερη επιτυχία κλπ . Ο Στόχος είναι η αξιοποίηση των στοιχείων για Βελτιστοποίηση των Αυτοματοποιήσεων. (Το πακέτο αυτό δεν περιλαμβάνει τις Εργασίες για την Βελτιστοποίηση, όπου περιλαμβάνονται στα επόμενα πακέτα Συντήρησης.)

3) Online Live Meeting 60min/M.: Επικοινωνία Μέσω ΖΟΟΜ, Skype, Whatsapp, Viber, Telegram, Τηλεφωνικά για θέματα Ερωτήσεις, Απορίες, Προβλήματα και ότι άλλο σχετικά θέλετε και ως 60min/Μήνα.

4) Βελτιστοποίηση των Αυτοματοποιήσεων, βάση των Στατιστικών μας, δηλαδή βελτιώνουμε τα σημεία των Αυτοματοποιήσεων που μας δείχνουν ότι θέλουν βελτίωση, π.χ. αλλαγή κειμένων, φωτογραφιών.

5) Πρόσθετες Ενημερώσεις (Emails or SMS) είτε στις υπάρχουσες Αυτοματοποιήσεις είτε ξέχωρα, όπως π.χ. για Ευχές, Εκδηλώσεις σας, Event, Νέο Προιόν και ως 6 Ενημερώσεις ετησίως.

6) Κατασκευή ως 6 Landingpages-Funnel (Αύξηση Αποτελεσμάτων με Στοχευμένο Αυτοματοποιημένο Marketing) : Πλήρης Landingpage Funnel (1. Leadpages ή Salespages ή Quizpages – 2. Optinpages – 3. Thankyoupages – 4. End-Landingpages) για προσαρμοσμένη στόχευση κοινού – στόχου για συγκεκριμένο προιόν ή υπηρεσία και για χρήση στο Marketing-Automations, Freebies (Δώρα) και σε κάθε Αυτοματοποίηση που θέλουμε χώρια να ξεκινά ή από την Ιστοσελίδα σας ή από τις Διαφημίσεις που κάνετε είτε μέσω των Emails των Αυτοματοποιήσεων είτε ακόμη περισσότερα όταν είναι από external  Ads , δηλαδή Διαφημίσεις από άλλες Πηγές (όπως FB ADs, Google Ads, κλπ ) ή Posting από Social Media . (Στην Αγορά τουλάχιστον την Γερμανική που γνωρίζω, το κάθε Funnel κοστίζει πάνω από 1.500 ευρώ έκαστο)

7) Πλήρη Βελτιστοποίηση και με χρήση Τεχνικών Marketing Tools & Robotics Marketing Tools (όπως Αυτοματοποιημένο Split Testing, Αυτοματοποιημένος Μετρητής Counter, κλπ) και για ως 7 αλλαγές. Απόλυτα χρήσιμα Εργαλεία που εφαρμόζουμε για την απόλυτη Βελτιστοποιήση των Αυτοματοποιήσεων μας.

8) Κορυφαία Τεχνολογία, να εμφανίζει Landingpage (Ιστοσελίδα Προσγείωσης) διαφορετική στον πρώτο που θα κλικάρει ένα Banner Διαφήμισης π.χ να του εμφανίζει μία έκπτωση 20% και διαφορετική στον δεύτερο που θα κλικάρει , π.χ. Να του εμφανίζει μια έκπτωση 10% κλπ ώστε να ελέγχουμαι (δηλαδή η Αυτοματοποίηση μας, βάση Στατιστικής) ποιο Landingpage έχει το μεγαλύτερο Conversion Rate και μας συμφέρει και στην συνέχεια ΑΥΤΟΜΑΤΑ βάση Στρατηγικής και στον βαθμό που εμείς επιθυμούμε να Βελτιστοποιούμε στο Μάξιμουμ τα αποτελέσματα ?. Και μάλιστα μην σκεφτείθτε ότι αν κλικάρει το άτομο μετά ξανά θα το εμφανίζει το άλλο Landingpage με την άλλη π.χ Έκπτωση, αλλά θα τον εμφανίζει πάντα το ίδιο που του εμφάνισε αρχικά, εφαρμογή σε 1 Περίπτωση

Κόστος Συνολικά : 3.600 ευρώ [ Κόστη Διαχείρισης, Statistics, Online Meeting 60min/M, Optimize Βελτιώσεις ως 24 Ενημερώσεις , ως 6 Landingpages-Funnel – Βελτιστοποίηση με Marketing Tools ως 7 αλλαγές ]

Προδιαγραφές Πακέτου :  XL

Ανάλυση Πληρωμών:

Κόστη Συντήρησης :  3.600 ευρώ / Ετος (ή αν μήνα μήνα γίνεται η πληρωμή τότε  400ευρώ/Μήνα)

– Δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ

Περισσότερα : Επικοινωνήστε μαζί μου

Στόχος-Αφορά :  

για τις πιο μεγάλες επιχειρήσεις που χρειάζονται σε μεγαλύτερο βαθμό τις άνω παροχές  αλλαγή στο 5) 6) 7) και 8)

1) Αφορά την χωρίς προβλήματα, δηλαδή την άψογη λειτουργεία του μηχανισμού της Αυτοματοποίησης ή των Αυτοματοποιήσεων που έχουμε συμφωνήσει. Πολλές φορές αρκετές παραμέτρους που πρέπει να συμπεριλάβουμε στην Αυτοματοποίηση το καταλαβαίνουμε στο μέλλον με την λειτουργεία του, οπότε Σε περίπτωση προβλήματος, προβαίνω στις αλλαγές. (Παράδειγμα εντοπίζουμε ότι σε κάποιους δεν αποστέλλει την Ενημέρωση για την Χ Υπηρεσία, αλλά για την Υ που είναι λάθος για το Κοινό που έχουμε επιλέξει (εγώ αμέσως καταλαβαίνω ότι έχει σχέση π.χ. με λάθος Ετικέτα, αρά στον μηχανισμό να αλλάξω την ετικέτα που θα δίνει, κλπ και αν το άνω παράδειγμα σας φαίνεται υπερβολικό πως είναι δυνατόν να γίνει λάθος απο τον Μηχανισμό που το ανέφερα για να καταλάβετε καλύτερα, μπορεί να είναι κάποιες λεπτομέρειες που δεν τις σκεφτήκαμε ενδεχομένως απο την αρχή, π.χ. να μην παραλάβει την ενημέρωση ΤΑΔΕ πάνω απο 2 ή 3 φορές κλπ για τους χ λόγους )

2) Αποστολή Report κάθε Μήνα με Στατιστικά όπως Ποσοστά  Παραλαβής – Ανοίγματος – κλικαρίσματος , ποιο έχει περισσότερη επιτυχία κλπ . Ο Στόχος είναι η αξιοποίηση των στοιχείων για Βελτιστοποίηση των Αυτοματοποιήσεων. (Το πακέτο αυτό δεν περιλαμβάνει τις Εργασίες για την Βελτιστοποίηση, όπου περιλαμβάνονται στα επόμενα πακέτα Συντήρησης.)

3) Online Live Meeting 60min/M.: Επικοινωνία Μέσω ΖΟΟΜ, Skype, Whatsapp, Viber, Telegram, Τηλεφωνικά για θέματα Ερωτήσεις, Απορίες, Προβλήματα και ότι άλλο σχετικά θέλετε και ως 60min/Μήνα.

4) Βελτιστοποίηση των Αυτοματοποιήσεων, βάση των Στατιστικών μας, δηλαδή βελτιώνουμε τα σημεία των Αυτοματοποιήσεων που μας δείχνουν ότι θέλουν βελτίωση, π.χ. αλλαγή κειμένων, φωτογραφιών.

5) Πρόσθετες Ενημερώσεις (Emails or SMS) είτε στις υπάρχουσες Αυτοματοποιήσεις είτε ξέχωρα, όπως π.χ. για Ευχές, Εκδηλώσεις σας, Event, Νέο Προιόν και ως 30 Ενημερώσεις ετησίως.

6) Κατασκευή ως 12 Landingpages-Funnel (Αύξηση Αποτελεσμάτων με Στοχευμένο Αυτοματοποιημένο Marketing) : Πλήρης Landingpage Funnel (1. Leadpages ή Salespages ή Quizpages – 2. Optinpages – 3. Thankyoupages – 4. End-Landingpages) για προσαρμοσμένη στόχευση κοινού – στόχου για συγκεκριμένο προιόν ή υπηρεσία και για χρήση στο Marketing-Automations, Freebies (Δώρα) και σε κάθε Αυτοματοποίηση που θέλουμε χώρια να ξεκινά ή από την Ιστοσελίδα σας ή από τις Διαφημίσεις που κάνετε είτε μέσω των Emails των Αυτοματοποιήσεων είτε ακόμη περισσότερα όταν είναι από external  Ads , δηλαδή Διαφημίσεις από άλλες Πηγές (όπως FB ADs, Google Ads, κλπ ) ή Posting από Social Media . (Στην Αγορά τουλάχιστον την Γερμανική που γνωρίζω, το κάθε Funnel κοστίζει πάνω από 1.500 ευρώ έκαστο)

7) Πλήρη Βελτιστοποίηση και με χρήση Τεχνικών Marketing Tools & Robotics Marketing Tools (όπως Αυτοματοποιημένο Split Testing, Αυτοματοποιημένος Μετρητής Counter, κλπ) και για ως 12 αλλαγές. Απόλυτα χρήσιμα Εργαλεία που εφαρμόζουμε για την απόλυτη Βελτιστοποιήση των Αυτοματοποιήσεων μας.

8) Κορυφαία Τεχνολογία, να εμφανίζει Landingpage (Ιστοσελίδα Προσγείωσης) διαφορετική στον πρώτο που θα κλικάρει ένα Banner Διαφήμισης π.χ να του εμφανίζει μία έκπτωση 20% και διαφορετική στον δεύτερο που θα κλικάρει , π.χ. Να του εμφανίζει μια έκπτωση 10% κλπ ώστε να ελέγχουμαι (δηλαδή η Αυτοματοποίηση μας, βάση Στατιστικής) ποιο Landingpage έχει το μεγαλύτερο Conversion Rate και μας συμφέρει και στην συνέχεια ΑΥΤΟΜΑΤΑ βάση Στρατηγικής και στον βαθμό που εμείς επιθυμούμε να Βελτιστοποιούμε στο Μάξιμουμ τα αποτελέσματα ?. Και μάλιστα μην σκεφτείθτε ότι αν κλικάρει το άτομο μετά ξανά θα το εμφανίζει το άλλο Landingpage με την άλλη π.χ Έκπτωση, αλλά θα τον εμφανίζει πάντα το ίδιο που του εμφάνισε αρχικά, εφαρμογή σε 2 Περίπτώσεις

Κόστος Συνολικά : 7.200 ευρώ [ Κόστη Διαχείρισης, Statistics, Online Meeting 60min/M, Optimize Βελτιώσεις ως 30 Ενημερώσεις , ως 12 Landingpages-Funnel – Βελτιστοποίηση με Marketing Tools ως 12 αλλαγές ]

Προδιαγραφές Πακέτου :  BIG

Ανάλυση Πληρωμών:

Κόστη Συντήρησης :  7.200 ευρώ / Ετος (ή αν μήνα μήνα γίνεται η πληρωμή τότε  800ευρώ/Μήνα)

– Δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ

Περισσότερα : Επικοινωνήστε μαζί μου

Στόχος-Αφορά :  

Έχετε τον δικό σας Robotics Online Marketing Expert.

για τις Υπηρεσίες τις Υπάρχουσες αλλά και για τις μελλοντικές καθώς συνεχώς εμφανίζονται Νέα Software που αν τα αξιοποιήσουμε άμεσα θα είστε ο Leader στον κλάδο σας. Η καθημερινή Εκαπάιδευση που έχω 2-3 ώρες κάθε μέρα πάνω στα θέματα της Αυτοματοποιήσης, σας εγγυώνται την χρήση των κορυφαίων Τεχνολογιών στον Τομέα της Αυτοματοποίησης και Ψηφιοποίησης. Περιλαμβανει όλα τα άνω Πακέτα, συν 9) & 10)

1) Αφορά την χωρίς προβλήματα, δηλαδή την άψογη λειτουργεία του μηχανισμού της Αυτοματοποίησης ή των Αυτοματοποιήσεων που έχουμε συμφωνήσει. Πολλές φορές αρκετές παραμέτρους που πρέπει να συμπεριλάβουμε στην Αυτοματοποίηση το καταλαβαίνουμε στο μέλλον με την λειτουργεία του, οπότε Σε περίπτωση προβλήματος, προβαίνω στις αλλαγές. (Παράδειγμα εντοπίζουμε ότι σε κάποιους δεν αποστέλλει την Ενημέρωση για την Χ Υπηρεσία, αλλά για την Υ που είναι λάθος για το Κοινό που έχουμε επιλέξει (εγώ αμέσως καταλαβαίνω ότι έχει σχέση π.χ. με λάθος Ετικέτα, αρά στον μηχανισμό να αλλάξω την ετικέτα που θα δίνει, κλπ και αν το άνω παράδειγμα σας φαίνεται υπερβολικό πως είναι δυνατόν να γίνει λάθος απο τον Μηχανισμό που το ανέφερα για να καταλάβετε καλύτερα, μπορεί να είναι κάποιες λεπτομέρειες που δεν τις σκεφτήκαμε ενδεχομένως απο την αρχή, π.χ. να μην παραλάβει την ενημέρωση ΤΑΔΕ πάνω απο 2 ή 3 φορές κλπ για τους χ λόγους )

2) Αποστολή Report κάθε Μήνα με Στατιστικά όπως Ποσοστά  Παραλαβής – Ανοίγματος – κλικαρίσματος , ποιο έχει περισσότερη επιτυχία κλπ . Ο Στόχος είναι η αξιοποίηση των στοιχείων για Βελτιστοποίηση των Αυτοματοποιήσεων. (Το πακέτο αυτό δεν περιλαμβάνει τις Εργασίες για την Βελτιστοποίηση, όπου περιλαμβάνονται στα επόμενα πακέτα Συντήρησης.)

3) Online Live Meeting 60min/M.: Επικοινωνία Μέσω ΖΟΟΜ, Skype, Whatsapp, Viber, Telegram, Τηλεφωνικά για θέματα Ερωτήσεις, Απορίες, Προβλήματα και ότι άλλο σχετικά θέλετε και ως 60min/Μήνα.

4) Βελτιστοποίηση των Αυτοματοποιήσεων, βάση των Στατιστικών μας, δηλαδή βελτιώνουμε τα σημεία των Αυτοματοποιήσεων που μας δείχνουν ότι θέλουν βελτίωση, π.χ. αλλαγή κειμένων, φωτογραφιών.

5) Πρόσθετες Ενημερώσεις (Emails or SMS) είτε στις υπάρχουσες Αυτοματοποιήσεις είτε ξέχωρα, όπως π.χ. για Ευχές, Εκδηλώσεις σας, Event, Νέο Προιόν και ως 30 Ενημερώσεις ετησίως.

6) Κατασκευή ως 12 Landingpages-Funnel (Αύξηση Αποτελεσμάτων με Στοχευμένο Αυτοματοποιημένο Marketing) : Πλήρης Landingpage Funnel (1. Leadpages ή Salespages ή Quizpages – 2. Optinpages – 3. Thankyoupages – 4. End-Landingpages) για προσαρμοσμένη στόχευση κοινού – στόχου για συγκεκριμένο προιόν ή υπηρεσία και για χρήση στο Marketing-Automations, Freebies (Δώρα) και σε κάθε Αυτοματοποίηση που θέλουμε χώρια να ξεκινά ή από την Ιστοσελίδα σας ή από τις Διαφημίσεις που κάνετε είτε μέσω των Emails των Αυτοματοποιήσεων είτε ακόμη περισσότερα όταν είναι από external  Ads , δηλαδή Διαφημίσεις από άλλες Πηγές (όπως FB ADs, Google Ads, κλπ ) ή Posting από Social Media . (Στην Αγορά τουλάχιστον την Γερμανική που γνωρίζω, το κάθε Funnel κοστίζει πάνω από 1.500 ευρώ έκαστο)

7) Πλήρη Βελτιστοποίηση και με χρήση Τεχνικών Marketing Tools & Robotics Marketing Tools (όπως Αυτοματοποιημένο Split Testing, Αυτοματοποιημένος Μετρητής Counter, κλπ) και για ως 12 αλλαγές. Απόλυτα χρήσιμα Εργαλεία που εφαρμόζουμε για την απόλυτη Βελτιστοποίηση των Αυτοματοποιήσεων μας.

8) Κορυφαία Τεχνολογία, να εμφανίζει Landingpage (Ιστοσελίδα Προσγείωσης) διαφορετική στον πρώτο που θα κλικάρει ένα Banner Διαφήμισης π.χ να του εμφανίζει μία έκπτωση 20% και διαφορετική στον δεύτερο που θα κλικάρει , π.χ. Να του εμφανίζει μια έκπτωση 10% κλπ ώστε να ελέγχομαι (δηλαδή η Αυτοματοποίηση μας, βάση Στατιστικής) ποιο Landingpage έχει το μεγαλύτερο Conversion Rate και μας συμφέρει και στην συνέχεια ΑΥΤΟΜΑΤΑ βάση Στρατηγικής και στον βαθμό που εμείς επιθυμούμε να Βελτιστοποιούμε στο Μάξιμουμ τα αποτελέσματα ?. Και μάλιστα μην σκεφτείτε ότι αν κλικάρει το άτομο μετά ξανά θα το εμφανίζει το άλλο Landingpage με την άλλη π.χ Έκπτωση, αλλά θα τον εμφανίζει πάντα το ίδιο που του εμφάνισε αρχικά, εφαρμογή σε 2 Περιπτώσεις

9) Εφαρμογή – Νέες Αυτοματοποιήσεις με τις Νέες Τεχνολογίες και πλήρη αλλαγή εφόσον χρειαστεί όλων των υφιστάμενων Αυτοματοποιήσεων σας. Επίσης πλήρη Συγχρονισμό όλων των Software  που σας εγκατέστησα με τις Αυτοματοποιήσεις μεταξύ των.

10) Ενημέρωση κάθε Μήνα ως 1h για ότι Νέο υπάρχει, που θα μπορούσε να δώσει νέα δυναμική στην Εταιρεία σας και να είστε πρωτοπόροι.

Κόστος Συνολικά : 14.400 ευρώ [ Κόστη Διαχείρισης, Statistics, Online Meeting 60min/M, Optimize Βελτιώσεις ως 30 Ενημερώσεις , ως 12 Landingpages-Funnel – Βελτιστοποίηση με Marketing Tools ως 12 αλλαγές – INNOVETION ]

Προδιαγραφές Πακέτου :  MEGA

Ανάλυση Πληρωμών:

Κόστη Συντήρησης :  14.400 ευρώ / Ετος (ή αν μήνα μήνα γίνεται η πληρωμή τότε  1.600ευρώ/Μήνα)

– Δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ

Περισσότερα : Επικοινωνήστε μαζί μου

Στόχος-Αφορά :  

Εξτρά Παροχή Υπηρεσιών με μάξιμουμ ως 2 ώρες απασχόλησης κάθε φορά για οποιοδήποτε θέμα .

Κόστος Συνολικά : 300 ευρώ [ ως 2h για οποιοδήποτε θέμα ]

Προδιαγραφές Πακέτου :  EXTRA

Ανάλυση Πληρωμών:

Κόστη Συντήρησης :  300 ευρώ / Φορά

– Δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ

Περισσότερα : Επικοινωνήστε μαζί μου

Στόχος-Αφορά :  

Διαχείριση Project Τμήματος Marketing Εταιρείας σας

Κόστος Συνολικά : από 690 ευρώ 

Προδιαγραφές Πακέτου :  ΤΜΗΜΑ MARKETING ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΑΣ . Ειδική Συμφωνία τι θα περιλαμβάνει. Δεν περιλαμβάνει Δημιουργία Marketing Plan, αλλά κάποιες εργασίες πάνω σε Plan που έχετε ήδη σχεδιάσει. Αν θέλετε να αναλάβω πλήρως το τμήμα Marketing δηλαδή Στρατηγικά και την δημιουργία Marketing Plan, τα Κόστη ξεκινούν από 2.690 ευρώ/ Μήνα

Ανάλυση Πληρωμών:

Κόστη Συντήρησης & Κόστη Ανάληψης του Τμήματος Marketing Εταιρείας σας :  από 690 ευρώ / Μήνα

Ειδική Συμφωνία

– Δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ

Περισσότερα : Επικοινωνήστε μαζί μου

 • ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Οι Τιμές Τρίτων μπορεί να έχουν αλλάξει και δεν φέρω καμία ευθύνη για την αλλαγή που κάνουν. Μένουν Σταθερές οι Τιμές που αφορούν τις δικές μου Υπηρεσίες όταν κλείνουν οι Πελάτες (δηλαδή οι Αυτοματοποιήσεις και Ψηφιοποιήσεις , όπως και η Συντήρηση.) . Δεν μένει Σταθερός όμως ο Τιμοκατάλογος για τους Νέους Δυνητικούς Πελάτες.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΧΡΟΝΟ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΤΖΙΡΟ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ

ΑΥΤΟΜΑΤΑ

ΤΑ ΕΞΥΠΝΑ ΜΑΣ ROBOT* – ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΑΣ

24h/24ωρο

365 Μέρες/Χρόνο

Αδιαλείπτως

Online – Αυτόματα – στην Στιγμή: για Χιλιάδες ή Εκατομμύρια Πελάτες ή Ενδιαφερόμενους

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΚΕΤΑ

.Αφού υπογραφούν Συμφωνητικά..

α) Ο ΠΕΛΑΤΗΣ προβαίνει σε Πληρωμή του MARKETING EXPERT, εντός 3 εργάσιμων από την Συμφωνία.

β) Δημιουργεί ο ΠΕΛΑΤΗΣ ένα κοινό Εμαιλ για τον MARKETING EXPERT sto Google Ή στον Server του π.χ. avraam@yourdomain.com στο οποίο θα έχει πρόσβαση με κωδικούς και ο MARKETING EXPERT.

γ) Μετά την επιβεβαίωση Πληρωμής  αγοράζει για λογαριασμό του ΠΕΛΑΤΗ ο MARKETING EXPERT, τα Software , τα οποία είναι πληρωμένα και περιλαμβάνονται στο εκάστοτε Πακέτο του Πελάτη.

δ) Αφού γίνει και η Αγορά των Software, ο MARKETING EXPERT προβαίνει στις Εργασίες που του ανατέθηκαν εντός των Χρονοδιαγραμμάτων συμπεριλαμβανομένων και των 3 πρώτων ΤΕΣΤ Σωστής Λειτουργείας από την πλευρά του MARKETING EXPERT, όπως αναγράφονται στην Παράγραφο ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ.

Επίσης εδώ περιλαμβάνονται ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟ-ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (δες παρακάτω)

ε) Ο ΠΕΛΑΤΗΣ ελέγχει και αυτός στην συνέχεια εντός μια Εβδομάδας, τις Αυτοματοποίησεις για Σωστή Λειτουργεία και τυχόν αλλαγές

ζ) Γίνονται οι Διορθώσεις και οι Αλλαγές εντός 3-5 Ημερών και στην συνέχεια ο ΠΕΛΑΤΗΣ είναι έτοιμος να προβαίνει στις Ενέργεις Marketing που επιθυμεί.

Ετσι ολοκληρώνεται η Φάση για την Ενεργοποίηση των Αυτοματοποίησεων.

 1. Περιλαμβάνει Αλλαγές Βελτισοποιήσεις Αυτοματοποιήσεων, Πρόσθεση  Νέων Ενημερώσεων/Μήνα, Λύσεις ενδεχόμενων Προβλημάτων Λειτουργείας, Ερωτήσεις ΠΕΛΑΤΗ Απασχόληση Μαξ ως 30 Λεπτά/Μήνα

 2. ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΗ, ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ & REPORTS :

 3. Κάθε μήνα θα αποστέλλονται στον ΠΕΛΑΤΗ Reports σχετικά με τις Αυτοματοποιήσεις και την Εξέλιξη τους, ώστε να μπορούμε να αξιολογήσουμε την πορεία και που χρειάζεται Βελτιστοποίηση.

 4. Παρακαλώ κάνετε Φωτογραφίες και κρατήστε Δεδομένα πριν την Αυτοματοποίηση της Εταιρείας σας και μετά την Αυτοματοποίηση, στους 6 Μήνες (1η Φάση) και στον 1 Χρόνο (2η Φάση), θα κάνουμε Κριτική και Αξιολόγηση της Γενικότερης Πορείας της Εταιρίας του Πελάτη

 5. Τα Κόστη ξεκινούν από 450ευρώ/ Ετος (ή 50ευρώ/Μήνα, αν πληρώνεται ανά Μήνα) για 1 Αλλαγή ή πρόσθεση / Μήνα . Ισχύει μόνο για τις πολύ μικρές εταιρίες και μικρές ανάγκες. Για περισσότερα επικοινωνήστε μαζί μας. 
 1. Αφού Ακολουθούνται οι Διαδικασίες όπως περιγράφονται στο [ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝΤΑΙ : ]

 2. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ ενημερώνει τον MARKETING EXPERT από πιο Email ή SMS θα ήθελε να στέλνονται οι Αυτοματοποιήσεις και σε ποιό να λαμβάνονται οι Απαντήσεις. Ετσι στην περίπτωση του Email και Domain θα πρέπει να δώσει τα CNAME ή καλύτερα τα Στοιχεία του Provider σας, για να επικοινωνήσουμε εμείς μαζί του. Στην περίπτωση του SMS συνίσταται άλλο Νούμερο που το φροντίζουμε με εξειδικευμένη εταιρεία του Εξωτερικού και είναι και φθηνή, όπου και στις 2 περιπτώσεις θα γίνει Πιστοποίηση Στοιχείων και Validation ώστε να έχουμε το δυνατόν το καλύτερο Conversion Rate στις αποστολές. Η διαδικασία αυτή ενδεχομένως να διαρκέσει και λίγες μέρες. Επίσης μας λέτε τουλάχιστον μινιμουν ένα ακόμη Email για Τεστ και ένα για Εσωτερική Ενημέρωση, δηλαδή να ειδοποιήστε αν θέλετε για ορισμένες ενέργειες που θεωρείται σημαντικές απο πλευράς Πελάτων.

 3. Εφόσον οι αποστολές των Emails των Αυτοματοποιήσεων αφορούν διαφορετικά άτομα της Εταιρείας, στα στοιχεία επικοινωνίας να μας δίνεται και τα πλήρη στοιχεία τους τα οπόια θα αναγράφονται. Όπως και το αρχικό Ονομα αποστολής του Email, , π.χ Τμήμα Πωλήσεων – Yourbrandname Γεώργιος Ππαδόπουλος

 4. Στις Περιπτώσεις που έχετε ήδη Πελάτες σε CRM ή Βάσεις Δεδομένων και θέλετε για αυτό το Κοινό να εφαρμόσουμε Αυτοματοποίησεις : α) Αν η Συμφωνία μας είναι (για λόγους οικονομίας) να μας δώσετε τα Στοιχεία ώστε να τα εισάγουμε σε Software που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε Αυτοματοποίηση, τα χρειαζόμαστε σε μορφή CSV και μάλιστα πρίν θα πρέπει 5 λεπτά να τα δούμε μαζί όσα αφορά τις Ονομασίες στην πρώτη Γραμμη , β) Αν η Συμφωνία μας είναι διαδραστική με τα CRM μας, τότε θα πρέπει να λάβουμε γνώση του Προγράμματος και στα Settings να δούμε τι δυνατότητες διασύνδεσεις έχει, ώστε αν χρειαστεί να δημιουργηθεί Software Διασύνδεσης. (χαμηλό Κόστος)

 5. Βάση DSGVO (GDPR) , θα πρέπει να μας αναφέρεται αν θέλετε στις Αποεγγραφές να διαγράφονται εντελώς ή μόνο απο ορισμένα θέματα ενδιαφέροντος, ενδιάμεσα θα μας τα αναφέρεται .

 6. Α) Αν έχετε Ιστοσελίδες : Μας δίνεται πλήρης ως Admin πρόσβαση στις Ιστοσελίδες σας για όλες τις απαιτούμενες εργασίες, όπως δημιουργείες Landing – Funnels, Cookies κλπ Β) Αν δεν έχετε Ιστοσελίδες σας δημιουργούμε σε δικούς μας Server ή Social όπως Wix κλπ είτε Δωρεάν, είτε με συμβολικό Κόστος, εξάλλου οι Εργασίες μας γίνονται και ανεξάρτητα των Ιστοσελίδων σας.

 7. Φωτογραφίες, Κείμενα, Βίντεο, Προτιμήσεις μας τα δίνεται έτοιμα ή εφόσον ενημερωθούμε βάση ερωτήσεων μας και απαντήσεων σας, σας τα κατασκευάζουμε με πρόσθετη επιβάρυνση.

α) Για μικρές Επιχειρήσεις :

Μία-Δύο (1-2) Αυτοματοποιήσεις : Εντός 2 Εβδομάδων

Τρεις-Πέντε (3-5) Αυτοματοποιήσεις : Εντός 3-5 Εβδομάδων

Για περισσότερες τουλάχιστον + 1,2 ή παραπάνω Εβδομάδες και Ανά Αυτοματοποίηση

β) Για Μεσαίες και Μεγάλες Επιχειρήσεις :

Μία-Δύο (1-2) Αυτοματοποιήσεις : Εντός 4-5 Εβδομάδων

Τρεις-Πέντε (3-5) Αυτοματοποιήσεις : Εντός 5-8 Εβδομάδων

Για περισσότερες τουλάχιστον + 1,2 ή παραπάνω Εβδομάδες και Ανά Αυτοματοποίηση

Προϋπόθεση ότι ζητηθεί από τον MARKETING EXPERT θα του δοθεί όπως Φωτό, Κείμενα, Καταγραφή Συγκεκριμένες Ενέργειες και Υπογραμμένα καθώς και ότι έχουν πραγματοποιηθεί οι πληρωμές και για τα Software .

α) Σε περίπτωση πληρωμής προκαταβολικά (ως εφάπαξ) στην αρχή όλων των μηνιαίων Συνδρομών για 1 ετος , δίνεται Έκπτωση 10% ενώ για 2 έτη 20%. (Οι Εκπτώσεις αφορούν μόνο τις μηνιαίες συνδρομές όχι το εφάπαξ) 

α) Για την ενεργοποίηση της Συμφωνίας, το Εφάπαξ Ποσόν καταβάλετε στην Αρχή με την υπογραφή της Συμφωνίας, εντός 3 ημερών σε λογαριασμό Τραπέζης που αναγράφω παρακάτω, όπως και οι μηνιαίες δόσεις (Alpha Bank : ΑΒΡΑΑΜ ΣΚΕΝΤΕΡΙΔΗΣ , IBAN : GR4101404790479002002007465 )

β) Οι μηνιαίες δόσεις καταβάλλονται 5 μέρες πριν το Τέλος του κάθε μήνα

γ) Στο κοντινό μέλλον θα γίνουν αλλαγές στον τρόπο πληρωμής μέσω συστημάτων. Θα ενημερωθείτε όταν θα έρθει η ώρα.

Η διάρκεια των Συμφωνιών είναι κατά βάση Ετήσιες ή Διετής, που προσδιορίζονται αναλυτικά στην Συμφωνία

Οι Συμφωνίες είναι ετήσιες ή διετής και δεν ακυρώνονται ενδιάμεσα , παρά μόνο εάν δεν επιθυμεί την συνέχεια της Συμφωνίας ο Πελάτης, από την ημέρα που λήγει.

Παρόλα αυτά κατ εξαίρεσιν δέχομαι τα εξής και ως 30 6 2024.

Σε περίπτωση ακύρωσης Συμφωνίας από οποιαδήποτε πλευρά ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία. :

α) Ενημέρωση της άλλης πλευράς 1 μήνα πρίν . β) Τακτοποίηση τυχόν Οικονομικών εκκρεμοτήτων από την πλευρά του Πελάτη γ) δηλαδή. Πληρωμή και ενός μήνα ακόμη μετά την Γνωστοποίηση.

Σε περίπτωση Θανάτου του Robotics & Automatic Online MARKETING EXPERT Αβραάμ Σκεντερίδη ή μακροχρόνια αδυναμία εκπλήρωσης καθηκόντων, δεν μένει ο ΠΕΛΑΤΗΣ στο Έλεος του Θεού.

Ο Αντικαταστάτης στα θέματα αυτά της Αυτοματοποίησης είναι ο Holger Nauss , Τα στοιχεία του οποίου, αμέσως μετά την πρώτη σας πληρωμή και εντός μιας Εβδομάδας θα ενημερωθείται για Tel :  Email : 

Στον οποίο μπορείτε να απευθυνθείτε για την συνέχεια της Υποστήριξης φυσικά με το Κόστος που έχει ο εκάστοτε Marketer ή θα συμφωνήσετε μαζί του.

Εφόσον απαιτηθεί από τις Ανάγκες της Επιχείρησης όπως παράδειγμα ο αριθμός Πελατολογίου αυξάνεται πάνω από τα επίπεδα εξυπηρέτηςη των Software ή ανάγκη απόκτησης πρόσθετων Software απο τα πλέον 7.000 διεθνή που χρησιμοποιούμε ή άλλο, τότε ενημερώνεται ο ΠΕΛΑΤΗΣ απο τον MARKETING EXPERT πως έχουν τα πράγματα και ποιό θα είναι το πρόσθετο Κόστος.

Φυσικά κάτι τέτοιο σημαίνει ότι τα πάει πολύ καλά η Επιχείρηση, οπότε η Αναβάθμιση την εξυπηρετεί.

 

Σημείωση : Αν χρησιμοποιείται μη διεθνή Software (Αγγλικής, Γερμανικής, Αμερικάνικης, Γαλλικής, , Ισπανικής ) παράδειγμα Ελληνικά, επειδή ακόμη δεν τα γνωρίζουμε, και τις δυνατότητες τους, ενδεχομένως να έχουμε προβλήματα ή χρονοκαθυστερήσεις ώσπου να βρούμε τον τρόπο να γίνονται συμβατές οι Τεχνολογίες Αυτοματοποίησης. Φυσικά υπάρχει η εύκολη Λύση, αλλαγής Software.

α) Επειδή οι Όλες διαδικασίες στην Ελλάδα βρίσκονται σε Beta μέχρι Τέλος του 30/10/2024 θα πραγματοποιούνται συνεχώς αλλαγές εξ ού και οι καταπληκτικές Προσφορές, όταν και θα συμπληρωθεί 1 Χρόνος Εφαρμογής Αυτοματοποίήσεων, οπότε θα αλλάξουν και οι Χρεώσεις, όχι πολύ για τους παλιούς Πελάτες καθώς και ο Τρόπος Συνεργασίας και θα ενημερωθείτε εγκαίρως για αυτό με όλες τις Προδιαγραφές

β) Όλα τα Στοιχεία, Πληροφορίες, Φωτό, Βιντεο, Εμαιλς τα στέλνει ο ΠΕΛΑΤΗΣ στον MARKETING EXPERT στο Εμαιλ abraam.skenteridis@gmail.com

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Οι Τιμές δεν περιλαμβάνουν 24% ΦΠΑ.

Δεν περιλαμβάνει Εξοδα Αποστολής SMS στους Παραλήπτες, που είναι περίπου σήμερα (Σεπτ. 2023) 0,09 ευρώ/ Παραλήπτη ( Σε Email αποστολές δεν υπάρχει κόστος καθώς οι Αποστολές είναι δωρεάν, όπως γνωρίζετε. Σας παρουσιάζουμε φυσικά τα Κόστη για SMS στην Πρόταση μας).

Δεν περιλαμβάνει Κόστη μεταξύ τους Διασύνδεσης των Software για API, αν είναι πάνω από 1,2 API (σας παρουσιάζουμε τα πρόσθετα Κόστη για API στην Πρόταση μας, όσα χρειάζεσται ανάλογα με τις Ανάγκες σας σε Software. Σε αρκετές περιπτώσεις δεν θα χρειαστεί πάντως καθώς πολλά τα έχουμε ήδη διασυνδεμένα ή θα είναι χαμηλό το κόστος).

Συμφωνείτε ότι δεν θα απολύσετε κανέναν Υπάλληλο λόγω Αυτοματοποίησης

Υπάρχει Αυτο-περιορισμός απο την πλευρά μου ως Αβραάμ Σκεντερίδης ότι για 3μήνες Μίνιμουμ  δεν θα αναλάβω να παρέχω Υπηρεσίες Αυτοματοποίησης σε εταιρεία του Χώρου που είναι Ανταγωνιστής σας. Για μεγαλύτερο διάστημα θα πρέπει να γίνει χωριστή Συμφωνία με Οικονομικές Απολαβές

Σε όλα τα Πακέτα περιλαμβάνεται η Αυτοματοποίηση για DSGVO (GDPR), της Συλλογής Στοιχείων, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία.

Τα Πακέτα Τιμών είναι ενδεικτικά για την δική σας ευκολία για το που κυμαίνεσται οικονομικά – καθώς τεχνολογικά στο πακέτο που θα αγοράσετε μπορούμε κάποιες μικρές αλλαγές ανάλογα με τις Ανάγκες σας, π.χ. με λιγότερες Αυτοματοποιήσεις και περισσότεροι Παραλήπτες ανά Πακέτο.

Επίσης λαμβάνεται Έκπτωση 10% στις 12 Μηνιαίες Δόσεις, εφόσον πληρωθούν και αυτά στον πρώτο Μήνα Συνεργασίας που θα πληρωθεί και το Εφάπαξ. Και 20% στις 24 Δόσεις

Ολες οι Αυτοματοποιήσεις μας, περιλαμβάνουν Ρυθμίσεις Τεχνικές για υψηλότερο Ανοιγμα Emails και να μην καταλήγουν στα ΣΠΑΜ., όπως παράδειγμα απο Φεβρουάριο 2024 η Google θα αξιολογεί για DMARC Ρυθμίσεις από τους Email Provider, οπότε καταλαβαίνετε την τεράστια αξία της συγκεκριμένης υπηρεσίας

Στα Πακέτα Τιμών και ανάλογα ποιο επιλέγετε, περιλαμβάνονται και Τεχνολογίες χρήσιμες που ενδεχομένως ούτε μπορείτε να τις φανταστείτε όπως παραδείγματα :

 1. όταν κάνουμε μια επικοινωνία και στέλνουμε π.χ. ένα Email Ενημέρωσης, διαφορετικό κοινό, να λαμβάνει διαφορετικό Email όπως εμείς θέλουμε, ενώ αποστέλλουμε ένα Εμαιλ, δηλαδή αποτελεί Μια Επικοινωνία.
 2. Σε όλα τα Πακέτα σας έχω την δυνατότητα, ανάλογα με τον αριθμό πωλητών που έχετε ή τα ανάλογα τμήματα ή υπευθύνους για κάποιο θέμα (λογιστικό, αποθήκη, πωλήσεων κλπ) όταν κάνουμε μια Επικοινωνία με ένα Email, να λαμβάνουν οι πελάτες του Πωλητή Α, το Εμαιλ με τα στοιχεία του πωλητή Α και οι Πελάτες του Πωλητή Β, να λαμβάνουν το ίδιο Εμαιλ με τα στοιχεία του Πωλητή Β, κλπ
 3. Σε όλα τα Πακέτα, σας έχω Δυνατότητα, παρακολούθησης των κινήσεων των Πελατών ή Ενδιαφερομένων για τα σημαντικά (για λόγους Marketing). Παράδειγμα. Αν σημαντικό είναι για εσάς όταν πατήσει ένας Πελάτης να ανοίξει την Προσφορά που του κάνατε ή το Event που τον προσκαλείτε κλπ, εκείνη την ώρα ακριβώς που το ανόιγει και το βλέπει, μπορώ να σας προγραμματίσω να σας έρχεται ενημέρωση, ώστε κατευθείαν αν θέλετε να επικοινωνεί ο Πωλητής σας ή εσείς, όπως θέλετε με τον ενδεχόμενο Ενδιαφερόμενο Πελάτη, για να τον ενημερώσετε καλύτερα τώρα που είναι “θερμός” .
 4. Από το 3ο Πακέτο και μετά, Πως θα σου φαίνονταν να εμφανίζει Landingpage (Ιστοσελίδα Προσγείωσης) διαφορετική στον πρώτο που θα κλικάρει ένα Banner Διαφήμισης π.χ να του εμφανίζει μία έκπτωση 20% και διαφορετική στον δεύτερο που θα κλικάρει , π.χ. Να του εμφανίζει μια έκπτωση 10% κλπ ώστε να ελέγχουμαι (δηλαδή η Αυτοματοποίηση μας, βάση Στατιστικής) ποιο Landingpage έχει το μεγαλύτερο Conversion Rate και μας συμφέρει και στην συνέχεια ΑΥΤΟΜΑΤΑ βάση Στρατηγικής και στον βαθμό που εμείς επιθυμούμε να Βελτιστοποιούμε στο Μάξιμουμ τα αποτελέσματα ?. Και μάλιστα μην σκεφτείθτε ότι αν κλικάρει το άτομο μετά ξανά θα το εμφανίζει το άλλο Landingpage με την άλλη π.χ Έκπτωση, αλλά θα τον εμφανίζει πάντα το ίδιο που του εμφάνισε αρχικά.
 5. Απο το 4ο Πακέτο και μετά, πως θα σου φαίνονται όταν εγγραφεί π.χ. Για πρώτη φορά στο Newsletter σου, να γνωρίζεις όλο το προηγούμενο Ιστορικό του, δηλαδή όταν καν δεν υπήρχε στην βάση σου?, τι έχει επισκεφτεί , που έδειξε μεγαλύτερο ενδιαφέρον κλπ ? Ώστε να αξιοποιηθεί στην συνέχεια, τι ενημέρωση να του αποσταλεί και τι προϊόντα ή υπηρεσίες να του παρουσιαστούν κλπ?
 6. Από το 4ο Πακέτο και μετά, πως θα σου φαίνονταν, όταν κάποιος βάζει προιόντα στο καλάθι του, αλλά δεν προβαίνει σε αγορά (για οποιονδήποτε λόγο), αυτόματα λίγη ώρα αργότερα ή μετά π.χ 2 μέρες να ενημερώνεται για Προσφορά αν θέλουμε και με χρονομετρητή, π.χ Εκπτωση 30% για το προιόν, χωρίς φυσικά να λαμβάνουν την προσφορά αυτήν όσοι αγόρασαν το προιόν και σας παραπονιούνται και σας κάνουν επιστροφές μετά, όλα εννοείται αυτόματα.
 7. υπάρχουν και άλλες Τεχνολογίες σε επίπεδο Marketing που μπορώ να σας κάνω, ανάλογα το Πακέτο Τιμών που επιλέγετε, θα σας ενημερώσω.

ΠΑΚΕΤΑ-ΤΙΜΩΝ

ΨΗΦΙΟΠΟΙΟΥΜΕ

ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕ

ΡΟΜΠΟΤΟΠΟΙΟΥΜΕ

ΤΗΝ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΑΣ 

Ως 100% 

οι  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΩΝ στην διάθεσή σας

ROBOTICS MARKETING : ΤΟ AUTOMAT SYSTEM SERVICES ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΑΣ (by Skenteridis)

Πρώην Μικροί Επιχειρηματίες - τι είπαν ...

9b4ae486-object-11.png
04e4fece-object-13.png
322f7205-object-05.png
0385f96c-object-15.png
04e4fece-object-13.png

”Ως Λογιστής χωρίς την Αυτοματοποίηση δεν θα τα κατάφερνα. Το αποτέλεσμα? Υπερδιπλασιασμός Τζίρου, Λιγότερα email, λιγότερα τηλεφωνήματα και 30 ώρες την εβδομάδα για όλους τους εργαζόμενους. Λιγότερο άγχος
Ίδιο επίπεδο γνώσης
Περισσότερος χρόνος για συμβουλές ”

Screenshot 2023-05-01 214138

Dr. Martin Müller

Steuerberater / Λογιστης

”Μπορώ και πάλι να αφοσιώνομαι πλήρως με την φροντίδα των ασθενών. Το αποτέλεσμα? 1075% περισσότερα Ερωτηματολόγια/Πελατεία, 113 μέρες λιγότερη εργασία/έτος, για όλους τους εργαζόμενους. Όλα οργανωμένα και συμβατά με το GDPR
Οι εργαζόμενοι είναι ανακουφισμένοι
Πιο σύντομες συνομιλίες  ”

Screenshot 2023-05-01 235747

Dr. Niels Freitag

Arzt / Γιατρός

”Όλοι χρειάζονται μια επαναλήψιμη διαδικασία αυτοματοποιημένα. Το αποτέλεσμα? Υπερδιπλασιασμός Νέων Συμβάσεων και Τζίρου, 4ήμερη εργασία. Απαλλαγή απο αγχωτικές εργασίες και εργασίες εντάσεως χρόνου απασχόλησης. Όλα συμβατά με το GDPR και την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία
Ώρα για οικογένεια και χόμπι.
Πλέον Μόνο ονειρεμένοι πελάτες.    ”

Screenshot 2023-05-02 003149

Andre Grosse

Unternehmensberater / Σύμβ. Επιχειρήσεων

”Είμαι τελείως ηλίθιος. Ξεκίνησα να χρησιμοποιώ την Αυτοματοποίηση μόλις πέρυσι. Το αποτέλεσμα? είναι πολύ όμορφο για να είναι αληθινό. 6Εκατομμύρια περισσότερα στους 6 πρώτους μήνες, 253 Πελάτες/Εβδ. χιλιάδες Αξιολογήσεις, πρώτος στο Google και διεθνή επιχείρηση Franchising. Απαιτούνται λιγότερα μέτρα διαφήμισης, κλιμάκωση χωρίς νέους υπαλλήλους, γρήγορη εκκίνηση συνεργάτη franchise  ”

Screenshot 2023-05-02 215357

Peter Knuth

Gründer von Enerix / Ιδρυτης της Enerix

Εμδιαφέρον για custom plan?

ΤΩΡΑ ! Επικοινώνησε μαζί μου & Μάθε

Q & A

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ –  ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

Όπως Τι είναι – Πως λειτουργεί – …….. δεκάδες ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

ΕΧΕΙΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ?

ΑΠΛΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ (1 Στόχο) / ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ (2-3Στόχους) : η Σύνθετη σημαίνει ότι η Αυτοματοποίηση αποτελείται από πρόσθετες μικρότερες Αυτοματοποιήσεις για την πλήρη Λειτουργεία του. Παράδειγμα στην περίπτωση Αυτοματοποίησης Πωλήσεων, μπορεί να ξεκινάμε με την Προτροπή για Αγορά ενός προϊόντος, στην συνέχεια αν αγοράσει το προΙόν, να μπαίνει άλλη  αυτοματοποίηση π.χ. για αγορά άλλου προϊόντος ή αξιολόγησης του πρώτου. Για όσους δεν αγοράσουν να μπαίνει μετά Αυτομαποιήση π.χ προσφοράς με έκπτωση ή αν διακόψει την αγορά για οποιονδήποτε λόγο την ώρα που ήταν στο καλάθι. Έτσι έχει για την σύνθετη Αυτοματοποίηση και η Απλή είναι απλά πιο απλή.

ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ : σημαίνει τα άτομα που βρίσκονται σε μια βάση δεδομένων, είτε προϋπήρχαν είτε συλλέγονται δυναμικά μέχρι εκείνη την στιγμή μέσω των διαφόρων φορμών που εγκαταστήσαμε σε διάφορα σημεία μια Ιστοσελίδας, Landingpages, Social κλπ. Για όλες τις Επιχειρήσεις που δεν έχουν Βάση Δεδομένων, αυτόματα αποκτάτε απο το Email Software για τις ανάγκες στην συνέχεια της Αυτοματοποίησης που θα πρέπει να εκτελεστούν

EXTRA HTML NEWSLETTER : σημαίνει ότι σας δημιουργώ πρόσθετα Newsletter που φυσικά μπορούν να λειτουργούν είτε δυναμικά (μέσω Φορμών αυτόματα), είτε κλασσικά με μαζική αποστολή στο επιλεγμένο κοινό που θέλετε από την βάση δεδομένων που έχετε ως Παραλήπτες. Τα Emails αυτά μπορεί να είναι κλασσικής μορφής ή html όπως δηλαδή είναι των Ιστοσελίδων (και όπως συνήθως σας αποστέλλω και εγώ)

LANDINGPAGES FUNNEL : σημαίνει όλη την διαδικασία σε κατασκευή συγκεκριμένων Σελίδων για τις ανάγκες ενός Αυτοματισμού όπου το μίνιμουμ περιλαμβάνει : Landingpages , Optinpages, Thankyoupages ή & Endlandingpages.

SERVER :  σημαίνει αν σας παρέχεται χωριστό SERVER για τις αποστολές των Emails.

TRANSACTIONS : αφορά όσουν έχουν κάποιο Eshop System (Woocommerce, Shopify, κλπ), τον αριθμο των Συναλλαγών που γίνονται Online καθώς με τις Αυτοματοποιήσεις μπορούμε αυτόματα να προτρέπουμε για αγορές άλλα προϊόντα στον ίδιο πελάτη και έτσι ο αριθμός των συναλλαγών αυξάνεται πολύ.

ΜΟΝΙΜΟ SERVICES, REPORTS, OPTIMIZE : σημαίνει ότι σε όλην την διάρκεια της Συνεργασίας μας, όπως αναγράφεται στο Συμφωνητικό μας, που είναι ετήσια ή διετή διάρκεια και συνεχώς ανανεώνονται φυσικά αυτόματα εκτός αν διακοπεί, μπρορείτε να έχετε υποστίρηξη σε όποια προβλήματα παρουσιαστούν στις Αυτοματοποιήσεις ή ενδεχόμενες αλλαγές αν χρειαστεί. Φυσικά θα έχετε και τα Reports ανά διαστήματα όπως ορίζονται στο Συμφωνητικό, π.χ ανά μήνα για να παρακολουθούμε την εξέλιξη των αποτελεσμάτων. Ο μέγιστος χρόνος Απασχόλησης ανά μήνα αναγράφεται στο Συμφωνητικό καθώς δεν μπορεί Πελάτης να μας έχει αποκλειστικότητα εκτός αν καταβληθεί το ανάλογο τίμημα που λογίζεται για Beta Phase 2023-2024 σε 750ευρώ/h.

SMS ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ : σημαίνει ότι στις Αυτοματοποιήσεις μπορούμε να προγραμματίσουμε να αποστέλλονται και SMS στους Παραλήπτες. Φυσικά μπορούμε να κανονίσουμε σε ποιες Ενημερώσεις να αποστέλλονται και sms και σε ποιες όχι, καθώς το κόστος για κάθε Παραλήπτη αυτήν την στιγμή (Σεπτ. 2023) είναι κοντά στα 0,09 ευρώ/Παραλήπτη.

Επίσης σε ένα SMS δεν μπορεί να γράφονται πολλά λόγια, αλλιώς θα χρεώνει ακόμη περισσότερα ανα παραλήπτη. Οπότε αν έχεις κανείς χιλιάδες παραλήπτες, καταλαβαίνετε ποιο είναι το Κόστος, κάθε φορά.

ΔΩΡΑ : σημαίνει τι δώρα λαμβάνεται εξτρά απο εμένα, αν και ήδη οι παροχές που σας δίνω είναι απίστευτες σε σχέση με τις Τιμές στην αγορά της Γερμανίας. Δώρα μπορεί να ειναι το Memberbereich για τις αυτόματες Εκπαιδεύσεις προσωπικού ή μαθητών, κατασκευή Ιστοσελίδων, Banner για τις διαφημίσεις σας στα Social, ώστε να αυξάνεται τις δυνατότητες σας Online. Online Appointment για να σας κλείνουν Online Rantevou απο διαθεσιμότητες που θα παρουσιάζεται χωρίς να χάνεται το χρόνο σας, πάντα GDPR Conform. (Ανάλογα με το Πακέτο , λαμβάνεται περισσότερες δυνατότητες για Online Events). Επίσης άλλα Δώρα μπορεί να είναι Πρόγραμμα για την Αξιολόγηση ώστε να ανεβαίνεται στην Αναζήτηση Google κλπ καθώς και Πρόγραμμα για Online Seminars – Webinars, ώστε αν θέλετε να τα αυτοματοποιούμε και να μην χάνετε χρόνο ούτε για την Εκπαίδευση.

Ρωτήστε & Επικοινωνήστε – Με τον Συνεργάτη μας

Νομικά πάντα στην ασφαλή πλευρά

Τι θα μάθετε σε αυτή την περίπτωση

 • „«Μετά από ενδελεχή νομική εξέταση από την ομάδα μου και εμένα, μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι όλες οι λύσεις, οι διαδικασίες και οι τεχνολογίες που παρουσιάζονται εδώ συμμορφώνονται πλήρως με τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων της ΕΕ (GDPR) και όλες τις άλλες απαιτήσεις προστασίας δεδομένων. Χωρίς αμφιβολία, το Πρόγραμμα Αυτοματοποίησης της Ακαδημίας Αυτοματισμού Κ.Τ. είναι ένα πραγματικό πρότυπο όσον αφορά την προστασία δεδομένων που δεν υστερεί σε κανέναν».“
 • Dr. Stephan Gärtner

  Ο δικηγόρος Δρ. Stephan Gärtner θεωρείται Η κορυφή στην προστασία δεδομένων στον γερμανόφωνο και ευρωπαϊκό κόσμο. Είναι επίσης και υπεύθυνος προστασίας δεδομένων στο Πρόγραμμα Αυτοματοποίησης της Ακαδημίας Αυτοματισμού Κ.Τ. από το 2018 και διασφαλίζει την πλήρη νομική προστασία όλων των χρηστών της Αυτοματοποίησης και του Προγραμματισμού.

Team-Support

 

ΔΕΝ ΣΑΣ ΑΦΗΝΩ ΜΟΝΟΥΣ

 
 • „Αυτό είναι το Klicky, το ρομπότ πίσω από τον λογαριασμό σας στο Πρόγραμμα Αυτοματοποίησης, που κάνει δυνατούς όλους τους ονειρεμένους αυτοματισμούς. Ο Κλίκι είναι ένας πολύ δημοφιλής συνάδελφος γιατί…

 •  

  όλη η ομάδα ανακουφίστηκε αισθητά.

 • του αρέσει να αναλαμβάνει κουραστικές, επαναλαμβανόμενες εργασίες.

 • δίνει στην ομάδα πολύτιμο χρόνο για τις βασικές εργασίες.
  που διευκολύνει την ψηφιοποίηση για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις αλλά και τις μεγάλες και έτσι εξασφαλίζει θέσεις εργασίας.

 • διασφαλίζει ότι η ψηφιακή συνεργασία λειτουργεί ομαλά και είναι διασκεδαστική.
  διευκόλυνε μια επιτυχημένη κουλτούρα γραφείου στο σπίτι.

 • μια εξαιρετική και ταυτόχρονα εύκολη στα νεύρα εκπαίδευση νέων συναδέλφων.

 • εξασφαλίζει τον ακριβή χρόνο κλεισίματος. (Μόνο ο ίδιος ο Klicky δουλεύει 24/7.)
  καθιστά τις μικρές και μεσαίες ή μεγάλες επιχειρήσεις ιδιαίτερα ελκυστικούς εργοδότες.

 • είναι ένας πραγματικός δολοφόνος του στρες.
  επιτρέπει μια υγιή ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής.

Αυτά Θα Μάθεις ΜΑΖΙ ΜΟΥ Στο ΜΟΝΑΔΙΚΟ CHALLENGE Στην ΕΛΛΑΔΑ Στον Τομέα 

 ROBOTICS & AUTOMATIC ONLINE MARKETING EVENT

Έχουμε ένα χρονικό διάστημα δύο έως τριών ετών για να διασφαλίσουμε την ανταγωνιστικότητα των μικρομεσαίων εταιρειών μας στη Ελλάδα και την Κύπρο μας – τον πυλώνα της ευημερίας μας.

 

Θα θέλαμε να συμβάλουμε σε αυτό. Αποτελείται απο:

 

– Aπλές αλλά εξαιρετικά Aποτελεσματικές λύσεις Aυτοματισμού,

– την Kορυφαία Tεχνολογία Aυτοματισμού Eπιχειρήσεων Παγκόσμια που Κατασκευάζεται στη Γερμανία,

– την Εκπαίδευση ελίτ ειδικών για Ψηφιοποίηση και Αυτοματισμό σε μεγάλες, μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις στην Ακαδημία Αυτοματισμού K.T. στην Γερμανία και στην Ελλάδα/Κύπρο προς το παρόν από τον Ίδιο τον Αβραάμ Σκεντερίδη και το VIP ONLINE UNIVERSITY .

 

Αποστολή μας είναι να ελευθερώσουμε ανθρώπους σαν εσάς και τις σπουδαίες ομάδες σας σε μικρές , μεσαίες ή μεγάλες εταιρείες – να κάνουν ό,τι έχει μεγαλύτερη σημασία για την επιχείρηση σας και να επικεντρωθείτε στα σημαντικά έργα μέσω του έξυπνου αυτοματισμού.

Από τεχνίτες μέχρι φορολογικούς συμβούλους και αγρότες: Όλο και περισσότερες στην Γερμανία ήδη εταιρείες, επαγγελματίες, αγρότες κλπ, αυτοματοποιούνται με το Πρόγραμμα Αυτοματοποίησης  και έτσι επιτυγχάνουν εντυπωσιακά αποτελέσματα.

Ο Στόχος μου όμως δεν είναι η Γερμανία όπου υπάρχουν και άλλα άτομα εκεί και βοηθούν σε αυτό το έργο, αλλά η Ελλάδα μας και οι Ελληνικές Εταιρίες να προλάβουν να γίνουν ανταγωνιστικές, κερδοφόρες και πρωτοπόρες και να διαδραματίσουμε τον παγκόσμιο Ρόλο που μας αξίζει.

 

Είμαστε εδώ για εσάς αν θέλετε να γίνετε κι εσείς μέρος του!

 

 Αβραάμ Σκεντερίδης

Οικονομολόγος – Robotics & Automatic Online Marketer

VIP ONLINE UNIVERSITY

#1

Πως αυτοματοποιημένα μπορείς να κερδίζεις Νέους Πελάτες κ Συνεργάτες Παγκόσμια, Online και χωρίς να είσαι παρόν, 24ώρες το 24ωρο όλο τον Χρόνο

#2

Πως μπορείς να εφαρμόσεις στην Επιχείρηση σου Τεχνικές που εφαρμόζουν οι Πολυεθνικές σε θέματα Marketing και να γίνεις από τους Πρωτοπόρους στον Τομέα σου

#3

Πως μπορεί να εφαρμοστεί στην δική σου Εταιρεία δηλ. θα σε ενημερώσω μάλιστα προσωποποιημένα καθώς και ποιές Προυποθέσεις απαιτούνται

ΔΩΡΕΑΝ Online Event με τον Αβραάμ Σκεντερίδη

Αυστηρά περιορισμένες θέσεις! – Η Εγγραφή είναι Δωρεάν!